Naast het asielzoekerscentrum Wenckebachweg heeft de gemeente Amsterdam, in samenwerking met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het voormalige kantorencomplex van de Bijlmerbajes een creatieve broedplaats gerealiseerd. Op 8000 m2 gaan professionals, sociale ondernemingen, vrijwilligers, COA en de gemeente Amsterdam samenwerken om vluchtelingen uit het asielzoekerscentrum en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) een plek te bieden naar werk, opleiding en participatie in de Amsterdamse samenleving.

Lola Lik

In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat LOLA, Stichting Leegstand Oplossers Amsterdam, het dagelijkse beheer organiseren van deze ontmoetingsplek waar creativiteit, inspiratie en innovatie Amsterdammers verbindt met nieuwe Amsterdammers. De Vrijwilligerscentrale Amsterdam en Dynamo gaan de initiatieven van vrijwilligers coördineren.

Het hoofdgebouw van de voormalige Bijlmerbajes biedt plaats aan 40 bedrijven en instellingen zoals kunstenaars, musici, sportinstructeurs, ambachtslieden maar ook een restaurant en start-up kitchen. Alle partijen dragen met hun eigen expertise bij aan de toekomst van statushouders in Amsterdam. Lola Lik is een openbare plek en voor iedereen toegankelijk. Bedrijven of instellingen die ook een plek in Lola Lik willen kunnen contact opnemen met: maaike@leegstandoplossers.nl.

De komende periode wordt het gebouw gebruiksklaar gemaakt en naar verwachting is de opening in januari 2017. Lola Lik is in gebruik tot 1 november 2017.

In 2010 heeft Amsterdam besloten om 2000 plekken voor asielzoekers in asielzoekerscentra in Amsterdam in te richten. Amsterdam neemt daarmee haar verantwoordelijkheid als stad. De opvang van vluchtelingen past in de lange traditie van Amsterdam als diverse stad om hen die het nodig hebben een thuis te bieden. Het asielzoekerscentrum Wenckebachweg is in augustus 2016 in gebruik genomen en biedt plaats aan maximaal 1000 asielzoekers.

Meer informatie:

www.amsterdam.nl/vluchtelingen

www.lolalik.nl