AMSTERDAM - De laatste twee maanden van 2017 heeft stadsdeel Oost met belanghebbenden een proces doorlopen over de inrichting en het gebruik van het Diemerpark (PDF, 99 kB).

Consentmethode

Hierbij is gebruik gemaakt van de consentmethode. Deze methode biedt een structuur voor een gelijkwaardig gesprek over een vraagstuk en voor het nemen van een besluit. Bij de consentmethode kan een voorstel alleen aangenomen worden in een overleg als er geen overwegend bezwaar is bij één van de partijen.

Gezamenlijk advies

De opdracht was niet eenvoudig: komen tot een gezamenlijk advies aan het algemeen bestuur van stadsdeel Oost. Dit op basis van een beeld over inrichting en gebruik van het Diemerpark dat door alle belanghebbenden wordt gedragen.

Consentadvies

Het resultaat is een gezamenlijk gedragen advies (PDF, 284 kB) in de vorm van een manifest bestaande uit een inleiding, drie kernpunten en een vijftal concrete maatregelen. Dit voorstel wordt 16 januari besproken in het algemeen bestuur.

Zie ook: Toekomst Diemerpark