AMSTERDAM - Bij haar afscheid van het Mondriaan Fonds is Coby Reitsma vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Reitsma heeft onder meer op bijzondere wijze uitvoering gegeven aan een belangrijke reddingsoperatie voor cultureel erfgoed in Nederlandse museale depots, beter bekend als het Deltaplan voor Cultuurbehoud. Zij ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Kajsa Ollongren. 

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. In 2006 is Coby Reitsma zich gaan richten op de uitvoering van het internationale beleid. Inmiddels weten vele internationale kunstinstellingen en ambassades het fonds te vinden. Zij zien mevrouw Reitsma als een vraagbaak om hun ambities rond het presenteren van kunst uit Nederland in het buitenland waar te maken. Zij doet dit met veel toewijding.

Mevrouw Reitsma heeft zich ook ingezet om vele museale collecties te behouden, zoals die van het Utrechts Universiteitsmuseum. Dat was zeer bijzonder in een omgeving die zich gewoonlijk enkel richt op zichtbaarheid van die collecties in museale presentaties en op het werk van kunstenaars. Zonder die objecten of historische archieven zouden die belangwekkende museale exposities voor het publiek onzichtbaar blijven.

Naast haar professionele werk biedt mevrouw Reitsma in haar vrije uren belangrijke en structurele zorg aan een aantal ouderen in haar omgeving.

Orde van Oranje-Nassau De onderscheiding wordt verleend aan iemand die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau