NOORD-HOLLAND - Zondag 6 november was de aftrap van de campagne Sportvisserij Loodvrij aan de Bosbaan in het Amsterdamse bos. De provincie Noord-Holland heeft hiervoor een subsidie van € 60.000 verstrekt.


Lood wordt veel gebruikt in de hengelsport om de lijn te verzwaren. Het is niet te voorkomen dat een deel van het lood tijdens het vissen verloren gaat en achterblijft in het oppervlaktewater. Op geliefde visstekken kan het lood zich in de loop der jaren ophopen. Lood is zeer giftig en schadelijk voor het milieu en de gezondheid.

Europese richtlijn

In 2021 heeft het European Chemicals Agency geadviseerd om het gebruik van lood in de sportvisserij af te bouwen. De verwachting is dat in 2028 een algeheel verbod op het gebruik van lood in de sportvisserij binnen de Europese Unie van kracht zal gaan. Ter ondersteuning is de provincie Noord-Holland samen met Sportvisserij Midwest Nederland, de waterschappen Amstel Gooi en Vecht, Rijnland en Hollands Noorderkwartier een bewustwordingscampagne gestart.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) bracht een bezoek aan de 24-uurs viswedstrijd op karpers die de Amsterdamse Hengelsportvereniging organiseerde. Hierbij was ook Waldo von Faber, bestuurder van het Hoogheemraadschap Rijnland aanwezig. Beide bestuurders verzorgden de prijsuitreiking. De gevangen vissen werden direct gewogen, tijdens het wegen nat gehouden en zo snel mogelijk weer terug in het water gezet.

Alternatieven

Als proef wordt op een aantal locaties het vissen met loodalternatieven in Noord-Holland onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt in samenwerking met lokale hengelsportverenigingen. Op deze locaties worden informatieborden geplaatst om vissers en andere recreanten)te wijzen op loodvrij vissen.

Lood omruilen

Daarnaast stelt de provincie Noord-Holland via de lokale hengelsportvereniging loodalternatieven beschikbaar. Vissers kunnen kosteloos hun lood omruilen op verschillende omruillocaties, zoals watersportwinkels of het bezoekerscentrum nabij een viswater. Daarnaast wordt er op visevenementen aandacht gevraagd voor het loodvrij sportvissen.

Verbod

Veel vissers smelten nu nog zelf hun lood om. De giftige dampen die daarbij vrijkomen zijn schadelijk voor de luchtwegen. Het gebruik van lood is al verboden als mengstof bij benzine en verf, bij het aanleggen van drinkwaterleidingen en als munitie bij schietoefeningen en voor de jacht.

Met de campagne sluit de provincie aan bij het beleid van Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de ministeries van LNV, VWS en I&W.