AMSTERDAM - Van 15 juni tot en met 14 juli staan er twee enquêtes online: een ondernemersenquête en een enquête voor internationals. De resultaten van beide enquêtes worden gebruikt  voor de gebiedsplannen van 2018 in stadsdeel Zuid.

De ondernemers-enquête is bedoeld voor Iedereen die in Zuid onderneemt; ook voor marktkooplieden, zzp’ers en zorg- en dienstverleners die werken in stadsdeel Zuid. De enquête voor Internationals is behalve voor expats, ook voor onder meer studenten uit het buitenland die in Zuid wonen. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam voert de onderzoeken uit.

Doe mee!

Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid: "Vorig jaar hadden we een buurtenquête voor  alle bewoners van Zuid. Dit jaar zijn de ondernemers en internationals aan de beurt. Ik ben erg benieuwd naar de reacties. Ik hoop  dat we opnieuw een hoge respons weten te behalen. Dus bij deze een oproep aan alle ondernemers en aan alle internationals in Zuid: Doe mee en laat ons weten welke onderwerpen u belangrijk vindt.”

Gebiedsgericht

Via  advertenties op Facebook en Instagram  en via de netwerken van de gebiedsteams worden ondernemers en internationals opgeroepen om de enquêtes in te vullen. De enquêtes vormen een onderdeel van het gebiedsgericht werken: eerst onderzoeken wat er nodig is in een gebied, daarna kijken wie wil en kan meewerken aan de aanpak; luisteren, met elkaar plannen maken en samen doen wat het beste is voor Amsterdam Zuid.

Tot en met 14 juli online

De enquêtes blijven tot en met vrijdag 14 juli online staan. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.