In de nacht van 28 november is er brand geweest in een loods aan de Slimmeweg 12a in Nieuw-Sloten. Bij de brand is asbest vrijgekomen en zijn asbestdeeltjes op het schoolplein van de school Het Bovenland aangetroffen.

Asbest is in principe alleen gevaarlijk als langere tijd in grotere hoeveelheden losse asbestvezels worden ingeademd, maar toch vinden we het belangrijk om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Er is daarom samen met de schoolleiding besloten om de school vandaag dicht te houden.

Het stadsdeel is inmiddels aan het opruimen. Dit gaat de hele dag duren.