AMSTERDAM - Voor de inrichting van het park bij het Amstelkwartier start een reeks participatiebijeenkomsten. Bewoners kunnen daar hun ideeën en wensen uiten. Voorop staat dat het park fungeert als sociaal hart van de buurt en goed aansluit op de omliggende omgeving.

Centraal staat

  • Welke ideeën en wensen hebben bewoners van het Amstelkwartier voor de inrichting van het park?
  • Wat zijn de mogelijkheden en hoe maken de ontwerpers van de gemeente Amsterdam er een mooi samenhangend geheel van?

Met die ingrediënten maken de ontwerpers in drie avonden een ontwerp voor dit park. Mis het niet!

Wanneer?

Er zijn drie bijeenkomsten; de eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 februari. Het programma voor deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

  • Bijeenkomst 1: Tijdens deze eerste bijeenkomst vertellen we u over de huidige situatie van het terrein, de randvoorwaarden voor een toekomstig ontwerp en focussen we op het verzamelen en bespreken van de wensen en ideeën. Ook de planning en het verdere proces wordt toegelicht.
  • Bijeenkomst 2: Op deze tweede avond bespreken we de schetsen die de ontwerpers gemaakt hebben op basis van uw ideeën en wensen van de eerste avond.
  • Bijeenkomst 3: Op de slotavond bespreken we het ontwerp dat door de ontwerpers is getekend op basis van keuzes die we op de tweede avond gemaakt hebben; dankzij uw inzet ligt er dan een breed gedragen plan voor het park!

Meld u aan!

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomsten? U kunt zich tot en met vrijdag 2 februari hiervoor aanmelden. Stuur een e-mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar: herontwikkelingoveramstel@amsterdam.nl, onder vermelding Participatie park Amstelkwartier.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over dit traject? Neem dan contact op met Anja Boon, projectmanager Amstelkwartier 2e en 3e fase, via: herontwikkelingoveramstel@amsterdam.nl