AMSTERDAM - Op dinsdag 9 mei (voorbereidende vergadering) en op dinsdag 16 mei  (besluitvormende vergadering) bespreekt het algemeen bestuur het concept Definitief Ontwerp Amstel.

In het najaar van 2016 zijn vele gesprekken gevoerd met de bewoners en ondernemers van de Amstel om te praten over een nieuw ontwerp van de Amstel. Wensen voor het ontwerp zijn vervolgens meegenomen in een voorlopig ontwerp dat ter inspraak is vrijgegeven.

De inspraakperiode over dit ontwerp en over het bijbehorende terrassenplan liep van 17 februari tot vrijdag 31 maart 2017. Er zijn in totaal 50 inspraakreacties ingediend.

De inspraakreacties zijn verzameld in de Reactienota herinrichting Amstel  en deze hebben geleid tot enkele wijzigingen in het concept Definitief Ontwerp voor de Amstel.

Kenmerken Definitief Ontwerp

  • nieuwe bomen op het smalle deel van de Amstel;
  • nieuwe LED verlichting aan spandraden en kroonlantaarns;
  • 360 fietsparkeerplaatsen vooral in vakken.

Een verkeersveilig ontwerp door:

  • meer ruimte voor de voetganger: een breder trottoir van minimaal 2 meter aan de gevelzijde en een  oplossing voor laden en lossen: niet meer op de fietsstrook of rijbaan, maar op het voetpad tijdens venstertijd;
  • éénrichtingsverkeer voor de auto richting de Munt.

Alle stukken voor de vergaderingen van het algemeen bestuur kunt u inzien en downloaden op de site van de bestuurskalender.