AMSTERDAM - Max Bögl Nederland B.V. is als voorlopige winnaar uit de bus gekomen van de aanbesteding van project De Entree. Project De Entree behelst de grootschalige vernieuwing en verbetering van de centrumkant van Amsterdam Centraal: van Station tot Damrak en van Schreierstoren tot en met de Westertoegang. 

Er komt meer water, meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De aanbesteding heeft een contractwaarde van 89,6 miljoen euro. De Entree is een project van de gemeente Amsterdam en wordt gefinancierd door het ministerie van lnfrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

Belangrijke onderdelen van project De Entree zijn de vernieuwing van het Stationsplein, de aanleg van een ondergrondse fietsenstalling met ruimte voor 7.000 fietsen, de bouw van nieuwe tramhaltes en –sporen en het vergroten van het Open havenfront. De Prins Hendrikkade krijgt een nieuwe inrichting en wordt autovrij tussen Damrak en Martelaarsgracht.

Met de bekendmaking van het voornemen tot gunning start de zogenaamde stand still periode van 20 kalenderdagen, waarbinnen de afgevallen partijen de gelegenheid hebben bezwaar te maken tegen het gunningsbesluit. Na het verstrijken van deze periode kan de opdracht definitief worden gegund.

Max Bögl wordt na definitieve gunning verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp en de realisatie van het project. Als alles volgens planning verloopt, gaat het werk in 2018 van start en zo’n vijf jaar duren.