AMSTERDAM - Ook u kan het gebeuren: relatie stuk, vrienden boos, werkcontract niet verlengd, en u wordt ziek. Of u bent wat ouder en er vallen steeds meer vrienden weg. Of u heeft leuke vrienden en leuk  werk, maar geen familie bij wie u terecht kunt. En plotseling realiseert u zich: ik voel mij eenzaam.

Eenzaam is iedereen wel eens. Meestal komt het vanzelf weer goed, maar soms duurt de eenzaamheid langer en bent u ernstig eenzaam. Uit de meest recente cijfers van de Amsterdamse Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat circa 80.000 mensen ernstig eenzaam zijn. 220.000 Amsterdammers zijn ‘matig eenzaam’.

Eenzaam en eenzamer

En die eenzaamheid groeit: In 2008 voelden 9% van de volwassenen zich ernstig eenzaam, nu is dat 13%. Dit percentage ligt ook hoger dan het landelijk gemiddelde van 10%. Dat er meer mensen eenzamer zijn dan pakweg dertig jaar, heeft deels te maken met veranderingen in de samenleving.

Aanpak eenzaamheid

De stad is niet alleen een plek waar we het met elkaar rooien, maar ook waar iedereen kan genieten. Amsterdam heeft nu een Aanpak eenzaamheid opgesteld. Het houdt onder andere in dat de verschillende initiatieven die er op dit moment al zijn, verder worden verbeterd. Ook wordt er geld beschikbaar gesteld voor verschillende experimenten.

Leuke uitjes

Eenzaamheid komt voor onder elke laag van de bevolking. Dus ook: ooit jong en hip, nu  gescheiden, ruzie om de kinderen, verhuisd, geen werk. Vaak komt het uiteindelijk weer goed, en viert iemand een periode later weer het leven. Voor senioren die minder snel nieuwe mensen leren kennen, kan bijvoorbeeld Leuke uitjes.nl uitkomst bieden. Die site streeft ernaar om het leven van 60-plussers leuker en gezelliger te maken door ze te verbinden met buurtgenoten met dezelfde interesses.

Bankjescollectief en OOPOEH

En kent u al het ‘BankjesCollectief’? BankjesCollectief moedigt iedereen aan een bankje op de stoep te zetten en de stoep samen te gebruiken als gedeelde huiskamer. 
Stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier (OOPOEH) zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor huisdieren. Bij 82% van de OOPOEH’s die vaker dan een keer per maand oppassen, verbetert het humeur. Bij 71% neemt de fysieke beweging toe en 72% heeft meer contact met mensen uit de buurt.

Meer weten?

Klik hier voor het Plan van aanpak