AMSTERDAM - Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam heeft gisteren vier personen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam: Carla Aalse, Henriëtte Prast, Maarten Doorman en Homme ten Have. Ook besloot het College het tijdelijk voorzitterschap van Truze Lodder om te zetten naar een reguliere statutaire benoeming. De nieuwe Raad van Toezicht heeft direct na het besluit van het College van burgemeester en wethouders uit zijn midden Truze Lodder als voorzitter en Carla Aalse als vicevoorzitter gekozen en zal op korte termijn een evenwichtig rooster van aftreden opstellen.

Samen met Jos van Rooijen vormen voornoemde vijf personen een deskundige Raad van Toezicht die adequaat de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol zal kunnen vervullen. Alle leden van de raad hebben affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van het Stedelijk en voldoen aan de belangrijke selectiecriteria van onafhankelijkheid en integriteit.Carla Aalse is ondernemer, partner bij crm LiNK, bureau voor (non)executive search en governance opleidingen. Zij heeft ervaring in directie- en managementfuncties, met name in de semipublieke sector. Henriëtte Prast is hoogleraar aan de Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University. Daarnaast is zij lid van de Eerste Kamer (lid van de commissies Economische Zaken; Financiën; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Volksgezondheid, Welzijn en Sport).Maarten Doorman is schrijver en filosoof, en doceert cultuurfilosofie aan Maastricht University.
Homme ten Have is partner bij de sectie Arbeidsrecht van advocatenkantoor NautaDutilh.

Een overzicht van de nevenactiviteiten van de leden van de raad is hier te vinden.

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur over de benoemingen: 'Ik ben Truze Lodder zeer erkentelijk voor de stappen die zij heeft gezet om rust te brengen bij het Stedelijk Museum en het volbrengen van haar opdracht een nieuwe Raad van Toezicht samen te stellen voor het eind van het jaar. Ik heb vertrouwen in deze Raad van Toezicht, die nu als eerste belangrijke taak heeft het vinden van een nieuwe artistiek directeur. Vervolgens wordt naar de verdere completering van de Raad van Toezicht met aanvullende expertise gekeken.'

Het bestuur van het Stedelijk Museum is verheugd over de toetreding van de vier nieuwe leden en de bereidheid van Truze Lodder om aan te blijven.

Belangrijke opgave voor de Raad van Toezicht in het nieuwe jaar is het selecteren en benoemen van een nieuwe artistiek directeur.