De stadsdeelvoorzitter van stadsdeel West heeft de concept nota terrasinrichting Westergasfabriek vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode loopt van maandag 15 januari 2018 tot en met zondag 25 februari 2018.

Tafels, stoelen, terrasschermen en parasols. Dat is wat er standaard en formeel mag staan op de terrassen van horecazaken in West. Ondernemers van de Westergasfabriek willen iets meer mogelijkheden voor de inrichting van hun terras en zijn hierover al een tijd in gesprek met stadsdeel West. De Westergasfabriek is immers een uniek en bijzonder gebied. Het stadsdeel wil dit onder voorwaarden mogelijk maken en heeft hiervoor een nota terrasinrichting Westergasfabriek opgesteld.

Meer mogelijkheden voor terrasinrichting Westergasfabriek…

De concept nota Westergasfabriek biedt ondernemers op de Westergasfabriek de mogelijkheid om naast de huidige limitatieve lijst van functioneel terrasmeubilair (tafels, stoelen, parasols, terrasscherm), objecten te plaatsen ter verhoging van de sfeer, zoals kunstobjecten, planten(bakken), of vuurmeubels.

De stadsdeelvoorzitter staat positief tegenover deze extra mogelijkheden voor deze specifieke locatie, gezien de ruime opzet van het terrein en de relatief grote afstand tot woningen en andere functies.

…onder voorwaarden

Wel stelt het stadsdeel voorwaarden aan de extra mogelijkheden. Zo mogen de objecten op de terrassen bijvoorbeeld niet verankerd zijn en niet hoger zijn dan 1.50 meter. Ook mogen deze objecten niet zo geplaatst worden dat er feitelijk sprake is van een bouwwerk waarmee de mooie gevels van de monumentale panden niet meer zijn te zien. Uit oogpunt van brandveiligheid en milieu zijn ook aan het gebruik van vuurmeubels voorwaarden verbonden. Zo is er maximaal één meubel per horeca inrichting toegestaan, mogen alleen grotendeels gesloten meubels worden toegepast (dus géén kampvuur, vuurschaal of vuurkorf) en mag alleen droog, onbehandeld hout worden gestookt.

Daarnaast geldt voor de Westergasfabriek een aangepast winterterras regime. Ondernemers op de Westergasfabriek mogen in het winterseizoen (november tot en met februari) dezelfde terrasattributen op hun terras gebruiken als in de zomermaanden en mogen hun terrasattributen na sluitingstijd buiten laten staan, in plaats van deze elke avond naar binnen te verplaatsen. Ten aanzien van openingstijden en de omvang van terrassen, wijzigt er niks en blijft het huidige beleid van toepassing.

U kunt de gehele concept nota terrasinrichting Westergasfabriek hier bekijken. (PDF, 917 kB)

Inspraak

Van 15 januari tot en met 25 februari 2018 kunt u uw reactie op de concept nota terrasinrichting Westergasfabriek sturen aan A.Korteweg@amsterdam.nl of schriftelijk naar:

Gemeente Amsterdam Stadsdeel West
t.a.v. mevrouw T. Pormes
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam

Vervolg

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een nota van beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden opgenomen in de definitieve nota terrasinrichting Westergasfabriek. De nota terrasinrichting wordt vastgesteld door de stadsdeelvoorzitter. Dit zal naar verwachting in maart 2018 zijn.