AMSTERDAM - Snackbareigenaar Selahattin Vural ontvangt zaterdag 21 april de Amsterdamspeld uit handen van loco-burgemeester Arjan Vliegenthart. Hij krijgt de onderscheiding vanwege zijn positieve invloed op de buurt in Overtoomse Veld.

De heer Vural beheert samen met zijn vrouw snackbar ‘Abi Patat’ aan de Tooropstraat in Overtoomse Veld, Nieuw-West. Selahattin Vural, ook wel ‘Abi’ genoemd, is een begrip in de buurt en staat bekend als ‘de patatfilosoof’. De zaak fungeert als een belangrijke ontmoetingsplaats in een wijk die spanningen kent tussen verschillende groepen: tussen jong en oud, tussen arm en rijk, tussen bewoners van verschillende afkomst. Als een gids vertelt hij nieuwe bewoners over de buurt en probeert hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en deel uit maken van een gemeenschap.

De heer Vural brengt een positieve sfeer in een buurt die problemen heeft gekend met jeugdcriminaliteit. Mede door de heer Vural is die sfeer verbeterd en heeft de politie meer grip op de jeugd gekregen. Zijn verbindende rol in Overtoomse Veld wordt breed onderschreven door bezoekers van zijn snackbar, bewoners, het stadsdeel en bij de verschillende instanties die actief zijn in de wijk.

Vanwege de bijdrage die de heer Vural levert aan het leefklimaat in Overtoomse Veld krijgt hij de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.