AMSTERDAM - Hele generaties Amsterdammers bewaren warme herinneringen aan het kleine lapje grond dat zijzelf of hun ouders met liefde beheerden. Van deze paradijsjes, waar door gezinnen soms hele zomers lang gewoond werd, zijn er in en om Amsterdam zo’n 8.000 te vinden. Het Stadsarchief heeft de rijke geschiedenis van volkstuinen in Amsterdam bewaard. Tot en met 10 september kunt u naar de (gratis) tentoonstelling die zij erover hebben gemaakt.

In de Schatkamer van het Stadsarchief worden de meest bijzondere documenten en een schat aan foto's getoond: van bijzondere brieven uit de Tweede Wereldoorlog tot nostalgische familiekiekjes uit de jaren twintig.

Volkstuinen voor voedselproductie

De oudste nutstuintjes in Nederland dateren uit de 19e eeuw, maar in Amsterdam duurt het tot het begin van de 20e eeuw voordat er volkstuinen komen. Die zijn vooral bedoeld voor de teelt van aardappelen en groenten voor en door de minderbedeelde stadsgenoten. Met name tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn de volkstuinen van groot belang voor de voedselproductie.

Recreatief tuinhuis

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de recreatieve functie belangrijk. Waar mensen verblijven, nemen ze hun bedoening mee. Op de volkstuinen worden, soms tegen de regels in, huisjes getimmerd waarin hele gezinnen kunnen overnachten. Als de Bond van Volkstuinders in overleg met de gemeente in 1952 het besluit neemt dat zomerbewoning is toegestaan, beginnen de Amsterdammers echt te bouwen.

Bond van Volkstuinders

Een rijke bron is het archief van de Bond van Volkstuinders die op 18 augustus 2017 honderd  jaar bestaat. Uit de archiefstukken blijkt dat de Bond zich keer op keer moet inzetten voor het behoud van de Amsterdamse volkstuinen in een sterk groeiende stad, tot op de dag van vandaag. En de volkstuinen zullen blijven, want ze horen bij de stad.

Volkstuinen in Amsterdam