AMSTERDAM - 736 statushouders kwamen vorig jaar aan betaald (part-time) werk. In 2017 namen in totaal 2357 statushouders deel aan een traject van De Amsterdamse Aanpak Statushouders.

De Amsterdamse Aanpak Statushouders begeleidt mensen in de eerste drie jaar in Nederland intensief en maatgericht naar een betaalde baan, een opleiding of vrijwilligerswerk. Of een combinatie daarvan. Ook is er veel aandacht voor inburgering. De resultaten van dit jaar én vorig jaar laten zien dat de Amsterdamse Aanpak werkt: door statushouders vanaf het begin af aan te ondersteunen, komen zij sneller verder.

Het resultaat in 2017

Sinds de start van de aanpak zijn in totaal 736 statushouders begeleid naar (part-time) werk, waarvan 566 in 2017. En verder? 610 statushouders doen aan vrijwilligerswerk en 881 begonnen met een opleiding. Sommigen doen ook een opleiding én vrijwilligerswerk. 402 statushouders waren niet langer meer afhankelijk van een uitkering. De helft vond betaald werk, en de anderen volgen bijvoorbeeld een opleiding.

Amsterdamse Aanpak

De Amsterdamse Aanpak bestaat uit teams met getrainde en gespecialiseerde klantmanagers. Deze teams stellen samen met vluchtelingen met een verblijfsstatus in het asielzoekerscentrum een plan van aanpak op. De Amsterdamse Aanpak bestaat onder andere uit digitale assessments, matching van statushouders met werkgevers, jobhunters en intercedenten van Randstad. Alle statushouders starten direct met het Taalverwerving en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen (TOV). Dit programma biedt hen een goede start in de Amsterdamse samenleving.

Helpen?

Wilt u als buurtbewoner helpen met inburgering, taalles, voorlichting, sport en spel, et cetera? Dat is meer dan gewenst.
Zie: Aan de slag als vrijwilliger

Wilt u een vluchteling met verblijfsvergunning (statushouder) een kans bieden in uw bedrijf of organisatie? De gemeente Amsterdam helpt u bij het vinden van de meest geschikte kandidaat.
Zie: Een vluchteling bij u aan het werk?

Meer lezen

Amsterdamse Aanpak

Lees persoonlijke verhalen van statushouders