AMSTERDAM - 2 maanden geleden verscheen hij op de eerste Amsterdamse brievenbussen: de ja/ja-sticker. Wat vinden Amsterdammers er eigenlijk van? Bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) maakte de balans op.

De nieuwe regels blijken goed bekend te zijn: 93% van de Amsterdammers is ervan op de hoogte. En ja, u vindt het wel wat, want 84% van de ondervraagden is voorstander van het nieuwe systeem. 6% van de mensen is niet positief.

Minder reclamedrukwerk bezorgd

Van de Amsterdamse huishoudens die in het oude systeem geen sticker hadden, neemt de helft nu een ja/ja-sticker. De andere helft wil geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer ontvangen.

Verkeerd bezorgd?

In de eerste twee maanden zijn er een kleine 400 meldingen van verkeerd bezorgd reclamedruk binnengekomen. De gemeente heeft de betreffende adverteerders een waarschuwingsbrief gestuurd. Bij een tweede melding over dezelfde adverteerder komt er een huisbezoek door een toezichthouder bij de melder. Dit kan uiteindelijk resulteren in een dwangsom voor de overtreder van €500,- per overtreding.

Er zijn ook meldingen binnengekomen van ongevraagd geplakte ja/ja-stickers. Deze worden nog verder onderzocht. Is het u ook overkomen? Meld dit dan via www.amsterdam.nl/jajasticker.

Meer weten?

Om papierverspilling tegen te gaan heeft Amsterdam op 1 januari 2018 nieuwe regels voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk ingevoerd. Sindsdien mogen alleen folders worden bezorgd als bewoners met een ja/ja-sticker hebben aangegeven dat ze die willen ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/jajasticker.