AMSTERDAM - Het Amsterdamse college van B en W verkort de termijn voor vakantieverhuur naar 30 dagen per 1 januari 2019. Het college spant zich al sinds 2016 in voor het verkorten van de termijn voor vakantieverhuur. Tot nu toe was er onvoldoende duidelijkheid over de juridische basis om dit in te voeren. Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft daar echter verandering in gebracht. Deze uitspraak biedt voor Amsterdam voldoende rechtszekerheid om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten naar 30 dagen vanaf 1 januari 2019.

Wethouder Wonen Laurens Ivens: ‘Ik besef goed dat het verkorten van de termijn niet deoplossing is voor de drukte in de stad. Wel zal deze maatregel de overlast van toeristen insommige buurten sterk verminderen en wordt het zo steeds onaantrekkelijker om je woning alsverdienmodel te gebruiken.’

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank heeft in de desbetreffende zaak een uitspraak gedaan over woningonttrekking. Derechtbank heeft nu geoordeeld dat ook bij incidentele verhuur aan toeristen er sprake is vanwoningonttrekking. Tijdens de tijdelijke verhuur van de woning aan toeristen kan de woningnamelijk niet als hoofdverblijf gebruikt worden door de eigenaar. Het college is van mening datdeze uitspraak voldoende basis biedt om de voorbereidingen in gang te zetten om de termijn voorvakantieverhuur te verkorten naar 30 dagen.

Motivatie verkorten termijn

De toeristische verhuur van woningen heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt. Bij het opstellen van het beleid voor vakantieverhuur werden er in 2013 circa 4.500 woningen aangeboden. In 2017 waren dat er 22.000. De toeristische verhuur van woningen heeft door deze toename steeds meer (ongewenste) invloed gehad op verschillende Amsterdamse wijken en buurten. Met een termijn van 30 dagen wil het college de negatieve invloed van vakantieverhuur beperken. Tegelijkertijd blijft het mogelijk om je woning onder bepaalde voorwaarden te verhuren aan toeristen.

Afspraken met verhuurplatforms

De termijn van 30 dagen per kalenderjaar wordt opgenomen in de Huisvestingsverordening, dezedient nog te worden vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad. De nieuwe maatregelenlaten onverlet dat er ook in 2019 stevig ingezet blijft worden op handhaving. Door digitaalrechercheren, het verplichte meldpunt voor verhuurders en afspraken met verhuurplatforms. Dehuidige afspraken met platforms zoals Airbnb en Booking.com lopen tot 1 januari 2019.