AMSTERDAM - In Amsterdam gaat vanaf 1 oktober 2017 een meldplicht gelden voor alle personen die hun woning incidenteel verhuren aan toeristen. 

Het maakt niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd. Amsterdam pleit al langer voor het instellen van deze meldplicht. Op 7 juli 2016 is er door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin staat dat ze de meldplicht willen invoeren. Sinds deze motie is er intensief overleg geweest tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de gemeente Amsterdam. De meldplicht is het resultaat van dit contact tussen de gemeente en het ministerie en stelt de gemeente in staat om de negatieve effecten van vakantieverhuur effectiever en resultaatgerichter te gaan beheersen.

Verantwoordelijkheid bij verhuurder
De meldplicht geeft inhoud aan de eigen verantwoordelijkheid die mensen hebben om kenbaar te maken dat zij hun woning tijdelijk willen verhuren als ze zelf op vakantie zijn. Door het instellen van de meldplicht ligt deze verantwoordelijkheid voortaan primair bij de verhuurder om zich te registeren bij de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de gemeente haar handhavingscapaciteit meer kan richten op de mensen die zich niet aan de regels voor vakantieverhuur houden. Amsterdam neemt haar strijd tegen de overlast van illegale hotels bijzonder serieus. Zo is er eerder dit jaar al besloten om de boetes te verhogen naar een maximale boete van € 20.500,-, is het budget voor de handhaving verdrievoudigd en wordt er gewerkt met mystery quests. De meldplicht is een nieuw wapen in de strijd tegen illegale hotels.

Regels voor vakantieverhuur
Vakantieverhuur van de (eigen) woning is in Amsterdam toegestaan mits je je aan de regels houdt. Voor vakantieverhuur betekent dit een maximum aantal nachten van 6o per jaar en een maximum aantal toeristen van vier per kortdurend verblijf. Een nieuwe voorwaarde is dus de meldplicht voor vakantieverhuur. Niet melden is vanaf 1 oktober 2017 strafbaar en kan een boete betekenen voor de verhuurder. Inwoners van Amsterdam worden via een publiekscampagne deze zomer geïnformeerd over de meldplicht. De verordening tot wijziging van de huisvestingsverordening Amsterdam is vanaf 5 mei 2017 beschikbaar voor inspraak op www.amsterdam.nl/inspraak. Amsterdammers kunnen tot 2 juni 1017 hun mening hierover geven. In de gemeenteraad wordt de aanpassing in de  huisvestingsverordening op 19 juli 2017 behandeld