AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat in  gesprek met ouders, leerlingen, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke instellingen over de stappen die gezet kunnen worden om kansengelijkheid voor alle kinderen te vergroten. 

Op ruim 300 Amsterdamse scholen wordt dagelijks hard gewerkt om ieder kind een optimale schoolloopbaan te bieden. Een kind heeft daar recht op, ongeacht de wijk waar het woont, ongeacht de afkomst of het opleidingsniveau van de ouders. 

De gemeente Amsterdam en scholen doen al veel om de kansen voor kinderen te vergroten, maar uit onderzoek blijkt dat ondanks alle inzet niet alle Amsterdamse kinderen gelijke kansen hebben op een succesvolle schoolloopbaan. Kinderen van hoogopgeleide ouders stromen vaker door naar een hoger niveau, dan kinderen met laagopgeleide ouders.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Het kan niet zo zijn dat achtergrond of opleidingsniveau van hun ouders ervoor zorgt dat kinderen minder kansen krijgen. Ik wil dat alle kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen en ik wil van betrokken horen wat er anders kan en beter moet om alle kinderen dezelfde kansen te bieden op een succesvolle schoolloopbaan.”

Er worden zes stadsgesprekken georganiseerd in zes stadsdelen. Ieder stadsgesprek heeft een ander deelthema, variërend van ‘sterke netwerken’ tot ouderbetrokkenheid.’

Na afloop van de gesprekken worden de resultaten en aanbevelingen gedeeld met de gemeenteraad. Tegelijk zijn de gesprekken zelf een instrument om bewustwording te vergroten en verbindingen te leggen.

Woensdag 1 maart was het eerste stadsgesprek in stadsdeel Zuidoost. Vijf leerlingen die een laag schooladvies kregen maar toch op een hoger niveau op de middelbare school zitten, vertelden over de weg die ze daarvoor hebben afgelegd en wat en wie hen daarbij heeft geholpen. Ruim 100 aanwezigen gingen daarna met elkaar in gesprek over hoe netwerken rondom een kind kunnen worden versterkt, zodat het zich beter kan ontwikkelen.

Voor een overzicht van de komende stadsgesprekken kijk op: 
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugdzorg/onderwijs-leerplicht/nieuwsbrief/stadsgesprekken/