De gemeente Amsterdam presenteert vandaag 23 projecten in het kader van de circulaire economie. Met deze projecten wil Amsterdam als eerste stad ter wereld aantonen dat een circulaire economie mogelijk en rendabel is.

Amsterdam wil een circulaire economie omdat grondstoffen schaars worden terwijl de wereldbevolking blijft groeien. De huidige economie is nog gericht op het verbruiken van spullen: van grondstoffen wordt een product gemaakt, dat aan het eind van zijn levensduur wordt weggegooid. In een ‘ circulaire economie’ worden grondstoffen en materialen steeds weer hergebruikt en wordt de energie de daarvoor nodig is duurzaam opgewekt. Om te bewijzen dat een circulaire economie mogelijk is en tegelijk uit te vinden hoe om te gaan met daarvoor bestaande hindernissen in bijvoorbeeld wetgeving, zijn vandaag de 23 projecten gepresenteerd.

Een greep uit de projecten

Veel van de projecten hebben te maken met de bouwsector. Juist in de bouw worden enorm veel materialen de stad in- en uitgevoerd, en kan er veel worden gedaan aan hergebruik. Daarom wordt een nieuwe methode van TNO om in kaart te brengen welke bouwmaterialen er eigenlijk allemaal in bestaande gebouwen zitten, getest in het transformatiegebied Haven-Stad. Meer concreet wordt vanaf volgend jaar al al het beton dat bij wegwerkzaamheden uit de Amsterdamse straten komt, hergebruikt. Ook zullen de in 2011 uitgebrande panden van restaurant Vondeltuin in het Vondelpark circulair worden gesloopt, waarbij zoveel mogelijk bouwmaterialen uit de panden ter plaatse hergebruikt gaan worden.

Bij sloop, nieuwbouw en renovatie van gemeentelijk vastgoed gaat worden onderzocht hoe materialen te hergebruiken, en een ‘materialenpaspoort’ voor gebouwen te ontwikkelen, waardoor iedereen altijd kan zien waar een gebouw van gemaakt is en wat er weer uitgehaald kan worden als het gebouw wordt afgebroken.

De gemeente werkt samen met anderen aan verschillende circulaire innovatieprojecten. Zo gaat Waternet in Buiksloterham aan de slag met een lokale biovergister en zoekt het AEB uit hoe je uit afval aromaten voor de chemische industrie kunt maken. Kennisinstellingen zoals Amsterdam Metropolitan Solutions en de HvA onderzoeken de komende jaren wat kansrijke circulaire innovaties zijn en hoe de circulaire economie in Amsterdam sneller werkelijkheid kan worden.

De projecten vloeien voort uit een eerder onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor een circulaire economie in de stad. Ook daarmee was Amsterdam de eerste stad ter wereld. In 2018 worden de projecten geëvalueerd. Zie voor dit onderzoek en een compleet overzicht van de 23 projecten.

www.amsterdam.nl/circulair

Het inzetten op en circulaire economie is een van de onderdelen van de Agenda Duurzaam Amsterdam, die in 2015 door de Amsterdamse gemeenteraad is vastgesteld. Hierin zijn ook de ambities voor onder meer duurzame energie en schone lucht vastgelegd.