AMSTERDAM - Amsterdam zet in op branchering om de veelzijdigheid van het winkelaanbod te bevorderen. In delen van het centrum richten winkeliers zich steeds vaker op de toenemende stroom bezoekers. Door middel van branchering kunnen gemeente, winkeliers, vastgoedeigenaren, straatmanagers en bewoners samen bepalen welk type winkel wenselijk is voor een straat of buurt.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Amsterdam onderzocht op welke manier de mix van winkels in de stad het beste bevorderd kan worden.

Wethouder Kajsa Ollongren: ‘Bewoners en ondernemers hebben belang bij een divers aanbod van winkels in de binnenstad. In sommige straten is sprake van verschraling en het college wil die trend keren. Meer variatie houdt de stad op de lange termijn aantrekkelijk. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zeker ook van winkeliers en vastgoedeigenaren.´

Uit het onderzoek blijkt dat twee vormen van branchering effectief kunnen zijn. Op de korte termijn gaat het om een variant waarbij winkeliers,  vastgoedeigenaren en bewoners afspraken maken per straat. Op basis van zo’n vastgesteld brancheringsplan worden bepaalde winkels verwelkomd in de straat, andere juist niet. Bijvoorbeeld omdat er al veel van datzelfde type winkels te vinden is. Deze vorm van branchering staat of valt met de betrokkenheid van de belanghebbenden, maar is kansrijk omdat de afspraken relatief eenvoudig en snel tot stand kunnen komen. Vergelijkbare plannen hebben tot successen geleid in straten als de Zeedijk en de Jan Evertsenstraat.

De tweede vorm heeft meer tijd nodig maar is mogelijk binnen bestaande regelgeving: de gemeente kan zelf brancheren via een bestemmingsplan. Dit kan niet op basis van willekeur, maar alleen als aannemelijk gemaakt wordt dat de verschraling van het winkelaanbod negatieve gevolgen heeft voor de leefomgeving. Het bestemmingsplan kan regels bevatten waarmee bepaalde branches van detailhandel niet verder mogen uitbreiden. Het college werkt de mogelijkheden om dit instrument in te zetten verder uit.

Daarnaast agendeert de gemeente Amsterdam de bijzondere situatie in de binnenstad bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag. Daar is een nieuwe omgevingswet in de maak. Amsterdam wil binnen die wet de mogelijkheid om met eigen instrumenten de diversiteit van het winkelaanbod te bevorderen. Wethouder Kajsa Ollongren van economie bespreekt de bevindingen op 22 maart met de gemeenteraad.