Donderdag 1 december heeft wethouder Simone Kukenheim (Diversiteit) de ‘Women Friendly City’-plaquette ontvangen voor haar bijdrage op het gebied van vrouwenemancipatie. De plaquettes worden komende tijd overhandigd aan tien vrouwen die op dat gebied een voortrekkersrol vervullen. Ze komen te hangen op zichtbare plekken in de stad.

Steun aan vrouwen

Het Women Friendly City project werd in 2013 in Ravenna (Italië) gestart, om zichtbaar te maken dat de stad en haar inwoners zich inzetten om vrouwen te ondersteunen die in moeilijke omstandigheden leven als gevolg van psychisch, fysiek, seksueel geweld. In navolging hiervan is het project nu ook in Amsterdam gelanceerd.

Social Sculptures

The Women Friendly City plaquette wordt gemaakt bij Pantar Amsterdam door vluchtelingen en Social Sculptures. Social Sculptures bedenkt nieuwe sociale producten of concepten die mensen, in dit geval vluchtelingen, de kans geeft om weer deel te nemen aan de maatschappij.