AMSTERDAM - Het College is akkoord gegaan met de investering van 3 miljoen voor de vervanging van 500  nieuwe grondstoffencontainers in stadsdeel West. Naast het vervangen van oude containers wordt er extra aandacht geschonken aan de doelstellingen uit het Uitvoeringsplan Afval met betrekking tot  het aantal papier, glas, textiel en plastic containers. In  stadsdeel  Oost is een groot deel van deze nieuwe containers inmiddels  geplaatst.  Uiteindelijk komen er in de hele stad  meer containers voor papier, glas, textiel en plastic en minder containers voor restafval.  

Door deze nieuwe containers wordt het voor de bewoners van Amsterdam sneller  en makkelijker  gemaakt om hun gescheiden afval vlak bij huis te kunnen aanbieden. Hierbij wordt gekeken naar het aantal huishoudens per container, de loopafstand en hoe lang het duurt voordat een container vol is.

Amsterdammers produceren namelijk met elkaar per jaar zo’n kwart miljoen ton afval. 27 % van het afval werd in 2015 gescheiden. Dit percentage moet omhoog zodat meer grondstoffen worden teruggewonnen voor  hergebruik.