AMSTERDAM - Amsterdammers bezitten bijna een miljoen fietsen. Daar komen de leen- en huurfietsen nog eens bij. Dit zorgt voor de nodige uitdagingen in de stad. 

Passen al die fietsers wel voor het verkeerslicht? Hoe zorgen we dat iedereen zijn fiets kwijt kan? En op welke manier kunnen  fietsers veilig deelnemen aan het verkeer naast de auto, het openbaar vervoer en de voetgangers? Met het Meerjarenplan Fiets wil het college 54 miljoen investeren om van Amsterdam een veiligere en vriendelijkere fietsstad te maken. De maatregelen richten zich op drie pijlers: comfortabel doorfietsen, gemakkelijk fietsparkeren en ander fietsgedrag. Vanaf dinsdag 11 april is het plan voor iedereen te lezen op de website van Amsterdam.

Wethouder Pieter Litjens (Verkeer en Vervoer): “Weinig dingen op deze wereld horen zo bij elkaar als Amsterdam en de fiets. De fiets is populairder dan ooit. Dat is mooi, want fietsen is gezond en draagt bij aan een bereikbare en aantrekkelijke stad. Bredere fietspaden, veiligere kruispunten en  meer fietsparkeerplekken zorgen voor een grotere tevredenheid en minder stress op de fiets. Als we met zijn allen willen blijven fietsen, dan is het ook nodig dat fietsers zich gedragen in het verkeer.”   Veiliger en vriendelijker fietsgedrag De komende jaren wil het college 54 miljoen investeren in fietsroutes,  fietsparkeerplekken en ander fietsgedrag. Er komen nieuwe routes voor fietsers waar ook voetgangers van profiteren. Bijvoorbeeld de nieuwe fietsroute  die straks via de Haarlemmer Houttuinen loopt om  Haarlemmerdijk  en Haarlemmerstraat te ontlasten. Voor het eerst worden hier de fietsers verplaatst om de drukte in een straat te verminderen. Op de hele drukke plekken, de zogenoemde hotspots  gaat de gemeente met de buurt op zoek  naar de beste verdeling van de ruimte tussen voetganger fiets en auto. Tot slot, komen er initiatieven om het fietsen aangenamer te maken en worden er campagnes ontwikkelt  die het fietsen stimuleren en fietsers aanspreken op hun gedrag.

Meepraten over het fietsbeleid Wil je  meedenken over de verdere invulling van het plan? Reageren en ideeën aandragen kan vanaf dinsdag 11 april tot en met woensdag 31 mei online via  www.amsterdam.nl of  tijdens de bijeenkomst die op 10 mei 2017 wordt georganiseerd.

Wat gebeurt er na de inspraakperiode? Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden verwerkt in het definitieve Meerjarenplan Fiets. De Nota van Beantwoording wordt samen met het definitieve Meerjarenplan Fiets 20172022 voorgelegd aan het college van B en W op 18 juli 2017 en vervolgens wordt het voorstel op 28 september 2017 besproken in de gemeenteraad (alle data zijn onder voorbehoud).