AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in 2018 1,8 miljoen extra te investering in kunst in de openbare ruimte voor onder meer onderhoud en nieuwe werken. Daarnaast heeft het college het uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte 2018-2020 vastgesteld.

Amsterdam heeft heel veel kunstwerken in de openbare ruimte en nu de stad snel groeit, heeft het college besloten in te zetten op een gecoördineerde aanpak en realisatie van meer kunst in de openbare ruimte. Voor inhoudelijk advies over kunst in de openbare ruimte wordt een stadscuratorium in het leven geroepen. Ontsluiting van de collectie krijgt ook meer aandacht, onder andere door een verbeterde website, informatiebordjes bij de kunstwerken en publicaties. In 1852 werd in Amsterdam voor het eerst een kunstwerk in de openbare ruimte geplaatst: het standbeeld van Rembrandt op het huidige Rembrandtplein en tot op de dag van vandaag komen er kunstwerken bij. Ook in de nieuw te ontwikkelen woonwijken moet kunst een vanzelfsprekend onderdeel worden.

Wethouder Kunst en Cultuur Simone Kukenheim: “Kunst in de openbare ruimte is erg belangrijk, niet alleen omdat het bijzonder of mooi is maar ook omdat het bijdraagt aan de thema’s die in de stad leven. Daarom heeft het college besloten 1,8 miljoen extra te investeren. Kunstwerken maken de geschiedenis en de identiteit zichtbaar en zijn toegankelijk voor een groot publiek, denk aan het Monument op de Dam, aan de beeldhouwwerken van Hildo Krop maar ook aan bijvoorbeeld de muurschildering van Johan Cruijff in de Watergraafsmeer en De Schreeuw van Jeroen Henneman in het Oosterpark. Kunst ontroert, schuurt en verbindt.”

De zeven stadsdelen krijgen in 2018 1,5 miljoen waarmee zij urgent onderhoud kunnen uitvoeren, herplaatsing kunnen regelen en opdracht kunnen geven voor nieuwe kunstwerken. Zo komt er geld voor de verplaatsing van het beeld van Floor Wibaut op de Wibautstraat, voor plaatsing van het kunstwerk Ferrotopia van Atelier van Lieshout op de NDSM-werf en een beeldentuin met werken van de Groep Amsterdam op het Emmaplein in Zuid. Ook komt er een kunstwerk ter nagedachtenis aan Nelson Mandela in Zuidoost. Het overige bedrag, 3 ton, is onder meer bestemd voor de Amsterdam Biënnale, een kunst- en architectuurevenement dat naar verwachting vanaf 2021 aan de oevers van het IJ plaatsvindt.