AMSTERDAM - In drie jaar tijd is de kantorenleegstand in Amsterdam nagenoeg gehalveerd. De leegstand is tussen 2015 en 2017 gedaald van 1,3 miljoen naar 0,6 miljoen vierkante meter. Dit kwam hoofdzakelijk door het transformeren van kantoren naar zo’n 5.000 woningen.

Wethouder Ivens (Bouwen en Wonen): ‘Woningen zijn hard nodig in onze stad. Leegstaande kantoren zijn dan extra pijnlijk voor al die mensen die woonruimte zoeken. Nog steeds is er een kantorenleegstand van 10% in Amsterdam, dus we gaan de komende tijd door met transformeren. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we extra goed gaan letten op de betaalbaarheid van de nieuwe woningen die hierdoor ontstaan.’

Gebiedsgerichte aanpak

Leegstaande panden worden niet alleen getransformeerd naar woningen. Er komen ook scholen, flexplekken, broedplaatsen en nieuwe kantoren voor in de plaats. Deze nieuwe functies van gebouwen zijn een versterking van de Amsterdamse wijken. De transformaties zijn in ieder gebied weer anders, omdat ook de kantorenleegstand verschilt per wijk in de stad. Zo is de leegstand in Oost 3,9%, in Centrum 6.8% en in Arenapoort 5,5%, terwijl de leegstand in transformatiegebieden zoals Amstel 111 en Riekerpolder nog boven de 13% ligt. Door de plannen van aankomende jaren zal de leegstand ook in deze gebieden verder afnemen.

Positief vooruitzicht

Naast de transformatie van veel leegstaande kantoren naar woningen, blijft er ook voldoende ruimte voor de nieuwbouw van kantoren op gewilde locaties en het uitbreiden van bestaande panden naar moderne kantoorruimtes. Daardoor is er de komende jaren voldoende aanbod voor de vraag naar werkruimte. In onderstaande infographic is de precieze transformatie per functie en gebied in Amsterdam goed te zien.