ZAANSTAD/AMSTERDAM - Amsterdam en Zaanstad kiezen de Coenhaven als voorkeurslocatie voor de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Amsterdam heeft de verplaatsing van de PTA laten onderzoeken op alle mogelijke aspecten en op basis daarvan een keuze gemaakt voor de Coenhaven, samen met het havenbedrijf en Zaanstad.

Het onderzoek, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, ging over alle relevante aspecten, zoals nautisch, bodem, milieu, ruimtelijk, verkeer, planologisch-juridisch, duurzaamheid, financieel-economisch, groeikansen en plannen als Haven-Stad, Sprong over het IJ en MAAK-Zaanstad.

Wethouder Kock (Haven/Economie): “Ik ben blij met de keuze voor de Coenhaven; dit is van alle onderzochte plekken de beste locatie, en hiermee is de daadwerkelijke verplaatsing van de PTA een flinke stap dichterbij gekomen. Zeecruise-passagiers die naar Amsterdam komen zijn van harte welkom, maar zullen dan straks van boord gaan aan rand van de stad in plaats van in het toeristische centrum. Hiermee wordt de druk op de binnenstad verminderd, kunnen we de Javabrug bouwen, en vangen we ook de groei van de zeecruisevaart op. De Coenhaven is van alle mogelijke plekken de beste locatie door de lagere investeringskosten en omdat de komst van de PTA goed aansluit bij de ruimtelijke en planologische ontwikkelingen in het omliggende gebied, zoals Haven-Stad.”

Naast de Coenhaven is de Achtersluispolder in Zaanstad ook onderzocht als mogelijke locatie. De Zaanse Wethouder Dennis Straat (Economie): “De Achtersluispolder was nautisch bekeken ook een goede locatie voor de PTA. Maar mogelijk extra kosten, een langere planning en het ontwikkelen van de Noorder IJ-plas tot een groene plek tussen Haven-Stad en de Achtersluispolder hebben de doorslag gegeven. De Coenhaven is gewoon een betere locatie. En zo kunnen Zaanstad en Amsterdam verder werken aan de transformatie van dit grensoverschrijdend stedelijk woon- en werkgebied. Wij willen snel aan de slag met het verbeteren van de OV-verbinding tussen Amsterdam-Noord en Zaanstad Zuid.”

Wethouder Kock: “We zijn tot de keuze gekomen in nauwe en goede samenwerking met het havenbedrijf en Zaanstad en we zetten die samenwerking voort bij de ontwikkelingen in de Achtersluispolder en Haven-Stad.“

In 2016 zijn samen met de Coenhaven, ook de locaties Noorder-IJ plas en Nieuwe Houthaven onderzocht, nadat zij waren aangewezen als potentiele locaties in de Quick Scan Ontwikkeling Zeecruise. Op basis van de milieu-effecten en de kostenramingen zijn de Noorder-IJ plas en de Nieuwe Houthaven toen afgevallen. De Achtersluispolder is later aangewezen als potentiele locatie.

Planning

Om tot een definitief besluit te komen wordt het plan komend jaar verder uitgewerkt, door bijvoorbeeld het maken van een verkeersplan, een gedetailleerder plan in relatie tot de Javabrug en een ontwerpbestemmingsplan. Ook wordt de ruimtelijke ontwikkeling van de Coenhaven in relatie tot Haven-Stad en het ZaanIJ gebied onderzocht, net als het behouden van het gebruik van de Veemkade voor een beperkt aantal schepen. Tevens gaat Amsterdam met de branche onderzoeken hoe passagiers meer naar alternatieve toeristische trekpleisters in de regio getrokken kunnen worden, zoals de Zaanse Schans.

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: “Jammer als de PTA weg moet, maar de Coenhaven biedt ons ook kansen, we kunnen groeien, een duurzame terminal ontwikkelen en de nieuwste schepen optimaal ontvangen. Het hele plan vergt nog een flinke investering qua bereikbaarheid en vooral ook afstemming met onze klanten die daar nu nog volop ondernemen en die we ook in de toekomst graag in de haven willen houden.”

Het college legt het besluit voor de Coenhaven ter advies voor aan de bestuurscommissies van de stadsdelen West, Nieuw-West, Oost en Noord (op basis van artikel 28 van de verordening op de bestuurscommissies) en ter kennisname voor aan het Bestuursplatform Noordzeekanaal gebied, waarin de provincie en omliggende gemeenten zijn vertegenwoordigd. Eind 2018 zal in lijn met het ontwerp voor de Java-brug een definitief besluit genomen worden over de verplaatsing van de zeecruiseterminal. De nieuwe terminal moet in dat geval in 2024 in werking zijn.