AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en Booking.com hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vakantieverhuur van woningen. Deze afspraken gaan op 1 januari in.

Er zijn al eerder regels opgesteld om illegale vakantieverhuur tegen te gaan en overlast te voorkomen. Zo moet vakantieverhuur door bewoners of eigenaars gemeld worden aan de gemeente, mag aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd of langer dan zestig dagen worden verhuurd en moet de eigenaar van de woning akkoord zijn.

Extra maatregelen

Het Amsterdamse bedrijf Booking.com is al langere tijd in goed overleg met de gemeente over het tegengaan van illegale verhuur en biedt bijvoorbeeld inzicht in de verhuur door de adressen van het aanbod te vermelden. Ook verwijdert Booking.com advertenties of verhuurders van haar site als de gemeente heeft aangegeven dat het illegale verhuur betreft en informeren zij verhuurders over het Amsterdamse beleid. Booking.com levert een verdere positieve bijdrage door vanaf 1 januari 2018 extra maatregelen te treffen:

  • Na 60 verhuurde nachten maakt Booking.com woningen niet boekbaar, tenzij de eigenaar een vergunning heeft;
  • Booking.com meldt aan zowel verhuurders als gasten dat er een maximum van 4 personen per appartement geldt;
  • Booking.com werkt binnen de wettelijke grenzen mee aan handhavingsverzoeken.

Deze maatregelen gelden voor een jaar.

Registratiesysteem

De gemeente en Booking.com zijn het erover eens dat vrijwillige afspraken met individuele bedrijven geen structurele oplossing bieden voor het probleem van illegale verhuur. Daarom pleit Booking.com samen met de gemeente voor een verdergaande wettelijke oplossing in de vorm van een registratiesysteem. Bij het registratiesysteem is de gemeente verantwoordelijk voor de uitgifte en verificatie van registratienummers. Alleen woningen die zo’n registratienummer hebben, mogen op een platform worden verhuurd voor vakantieverhuur. Dit systeem biedt een gelijk speelveld voor de aanbieders van vakantieverhuur en maakt het mogelijk om efficiënt te handhaven.