AMSTERDAM - Als ouder weet je het: het schoolreisje is voor veel kinderen op de basisschool het hoogtepunt van het jaar. Dagen, soms zelfs weken van tevoren, zijn ze druk met wat ze in moeten pakken en kijken ze vol spanning uit naar hun ritje met de bus. Helaas is zo'n reisje voor kinderen uit gezinnen met weinig geld niet altijd weggelegd. Voor deze kinderen start de gemeente een noodfonds.

Met dit noodfonds willen we ouders die de vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten als schoolreisjes niet kunnen betalen, tegemoet komen. De vrijwillige ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar bij niet verplichte activiteiten mogen scholen kinderen weigeren om mee te doen.

600 kinderen kunnen nu toch mee

Amsterdam stelt 20.000 euro beschikbaar aan het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA), die het noodfonds gaat beheren. Zo’n 600 kinderen kunnen dankzij dit fonds mee op schoolreisje.

Scholierenvergoeding

Het noodfonds is een aanvulling op de al bestaande ondersteuning. Ouders met een laag inkomen komen in aanmerking voor de Scholierenvergoeding. Deze vergoeding zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig geld toch gewoon mee kunnen doen. Ook de kosten voor schoolreisjes kunnen uit deze vergoeding worden betaald. Toch kan het voorkomen dat, ondanks deze regelingen, ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen voldoen. De school kan in dat geval een aanvraag doen bij het FBNA, die uiteindelijk beslist over de toekenning hiervan.

Betalen met Stadspas

In Holendrecht doen we een proef om het betalen van de ouderbijdrage te vereenvoudigen. Ouders met een laag inkomen kunnen de bijdrage voldoen door hun stadspas te laten scannen. Dit blijkt goed te werken. Binnenkort willen we deze proef dan ook uitbreiden. Daarnaast blijven we met scholen en schoolbesturen in gesprek over de vrijwillige ouderbijdrage in het Amsterdamse onderwijs.