AMSTERDAM - In de Gulden Winckelstraat/het Gulden Winckelplantsoen en directe omgeving geldt vanaf 1 juli  een alcoholverbod. Het alcoholverbod is geldig tot 31 december 2017. Daarna wordt het alcoholverbod geëvalueerd en wordt besloten of het verlengd of opgeheven wordt.

Verkeersborden geven aan waar het verbod wel- en niet geldt. Bij het stadsdeel komen geregeld meldingen binnen over overlast door alcoholmisbruik op deze plek. Met het alcoholverbod kunnen politie en handhavers al bonnen uitschrijven voordat er sprake is van overlast. Het besluit heeft dus een preventieve werking om overlast tegen te gaan.