AMSTERDAM - In het plan voor het Pontsteigergebouw zijn 28 afmeerplaatsen voor pleziervaartuigen voor de bewoners van Pontsteiger opgenomen. De realisatie en het gebruik van de afmeerplaatsen zijn dan ook opgenomen in het bestemmingsplan.

Bij de actualisatie van het bestemmingplan is het gebruik van de afmeerplaatsen per abuis uitgesloten. Omdat het niet de bedoeling is geweest het gebruik uit te sluiten, wordt er een kleine afwijking aangevraagd op het huidige bestemmingsplan. De afwijking in het bestemmingsplan is door de Ontwikkelcombinatie Amsterdam Arche V.O.F. op 7 december 2017 aangevraagd en op 11 december 2017 door de Omgevingsdienst gepubliceerd. De doorlooptijd is 6 tot 8 weken, eventueel met verlenging van 6 weken. Bekijk hier de officiële bekendmaking.