AMSTERDAM - In november en december 2017 heeft het stadsdeel werkzaamheden verricht voor de vernieuwing van de oever aan de Plantage Muidergracht, gelegen aan de Sarphatistraat.

Nieuwe oeverconstructie

De oude oeverconstructie aan de Plantage Muidergracht is vernieuwd en een vergelijkbare constructie is teruggebracht. Hiermee is de oever weer sterk waarbij de groene uitstraling van het gebied behouden is gebleven.

Bomen

Onderdeel van het werk was het verwijderen van 9 kleine bomen aan de waterkant die vervangen werden door 9 nieuwe. Uiteindelijk zijn 8 bomen voor de werkzaamheden verwijderd waarvoor onderstaande nieuwe bomen geplant zijn:

  • 3 Roodbladige Judasboom (Cercis Canadensis) met een leeftijd van 15 jaar
  • 2 Kansenbomen (Clerodendrum trichotomum fargesii) met een leeftijd van 15 jaar
  • 3 Japanse sneeuwballen (Strax japonicum) met een leeftijd van 15 jaar

Afrondende werkzaamheden

Onderdeel van het werk is het inzaaien van de grond langs de oever waar de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar april 2018 omdat dit een betere groeiperiode voor het gras is. Daarna herstellen we ook de honden uitlaatplek.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden ondervindt het verkeer geen hinder en blijft de omgeving voor voetgangers, fietsers, auto of tramverkeer bereikbaar. Tijdens de herstelwerkzaamheden blijft de honden uitlaatplek gedeelte open voor het uitlaten van de honden.

Omwonenden zijn met een brief hierover geïnformeerd.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Wijngaard, P.Wijngaard@amsterdam.nl.