AMSTERDAM - Bijlmerbij, Rokinrat, metromeeuw en grachtengordelkreeft: de stad is vól met dieren. Vanaf 1 maart ziet u De Wilde Stad in de bios! De Wilde Stad is een film over dieren in een stadse jungle. U ziet Amsterdam door de ogen van stadskat Abatutu…

En als u eenmaal weet waar dieren wonen, ziet u hoe dichtbij de natuur is. Onder stoeptegels, in uw matras, op het station, in parken, in tuinen, in de gracht, in bomen, op begraafplaatsen: u kunt het zo gek niet bedenken of er leeft wel wat.

Hoge score

Amsterdam heeft geteld: in onze stad leven zo’n 10.000 soorten wilde dieren en planten. Dat is maar liefst één vierde van de in totaal 40.000 soorten in heel Nederland. En dat is een goede score voor een stad. Om aan zo’n hoge score te komen en dat ook te behouden, moet je soms een handje helpen…

Wist u dat?

  • Het beheer van groen gebeurt zo natuurvriendelijk mogelijk. Er worden géén chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Vooral het koesteren van veel soorten groen is van belang. Want van veel soorten groen, komen veel soorten dieren. Biodiversiteit staat hoog in het vaandel. Zie: www.amsterdam.nl/groen
  • Dat Amsterdam zoveel soorten dieren kent, heeft ook met de ligging te maken. De stad ligt tussen duingebied en weides. Amsterdam heeft het IJ, maar ook plassen en grachten. Dankzij de verbinding met de zee is er ook brak water waarin de haring leeft. En natuurlijk is hier ook veel te halen: patat op de Dam, poep op de stoep en brood in de sloot.
  • Ruige stadsjungle waar u kunt struinen vindt u in De Lange Bretten en het Geuzenbos in het Westelijk Havengebied. Dankzij afwisseling in hoogte, grondsoort en vochtigheid is er veel variatie. Hier ziet u blauwborsten, bruine kiekendieven, Schotse hooglanders en Hollandse landgeiten, hermelijnen, haviken en ijsvogels. Zie: www.amsterdam.nl/parken
  • In het IJ leven ruim zeventig verschillende soorten vis. De diepte van maar liefst 15 meter, zorgt voor verschillende waterlagen. In de onderste IJ-laag leven zoutwatersoorten zoals haring en steenbolk, in de bovenste laag leven zoetwatersoorten als baars en snoekbaars. In de brakke (zout en zoet) tussenlaag leven bot en brakwatergrondel. Het IJ dient ook als trekroute voor trekvissen als zeeforel, paling en rivierprik. Op verschillende plekken zijn vispassages aangelegd. Zie: Ecopassages
  • Van veel dieren- en groenonderwerpen zijn interactieve kaarten gemaakt. Kaarten kijken van broedplaatsen van zwaluwen, huismussen en spreeuwen, beschermde flora en fauna, faunapassages, natuurvriendelijke oevers, hondenuitlaatgebieden, en nog veel meer....?
    Zie: www.amsterdam.nl/dieren
  • Amsterdam bouwt als het even kan ‘natuurinclusief’. Dat betekent bijvoorbeeld dat er in nieuwbouw plekjes worden gemaakt in de muur voor mussen, gierzwaluwen, spreeuwen en vleermuizen. Horizontaal of verticaal groen, voor veel dieren maakt het niet uit. Groene gevels zijn dus ook een onderdeel van natuurinclusief bouwen. Ook streeft Amsterdam naar méér groene daken.
    Zie: www.amsterdam.nl/natuurinclusief