AMSTERDAM - Binnen de 'Amsterdamse Aanpak Statushouders' wordt nu ook gestart met een aanpak op maat voor Eritrese statushouders. In de 'Amsterdamse Aanpak Statushouders' worden statushouders intensief begeleidt met als doel hen in een zo vroeg mogelijk stadium en zo goed mogelijk te laten participeren in de samenleving.

Huidige begeleiding niet toereikend

Met innovatieve voorzieningen en een nieuwe werkwijze worden statushouders zo snel mogelijk naar werk, opleiding, zorg, inburgering en participatie begeleid. Voor vluchtelingen uit sommige groepen, zoals Eritrese statushouders, is een intensievere aanpak nodig. Met een verscheidenheid aan instrumenten op het gebied van wonen, inkomen, werk, participatie, gezondheid en zorg wordt nu extra inzet gepleegd om de positie van Eritrese statushouders en statushouders met vergelijkbare problematiek, waaronder statushouders uit Ethiopië en Somalië, te versterken. Eritrese statushouders zijn - na de Syriërs - de tweede grootste groep vluchtelingen in Amsterdam. Eritrese statushouders ervaren problemen op het gebied van gezondheid, oriëntatie, omgangsvormen, normen en waarden, taal, participatie en opleiding. De huidige begeleiding is niet toereikend voor een deel van deze statushouders.

Extra maatregelen

De gemeente Amsterdam heeft een pakket van meer dan 15 extra maatregelen samengesteld. Zoals voorlichting over hoe om te gaan met geld en een training budgettering wanneer schulden dreigen. Er worden klantmanagers ingezet die Tigrinya beheersen, één van de twee meest gesproken talen in Eritrea. Een Pilot Netwerk Eritrese statushouders moet er voor zorgen dat succesvolle Amsterdamse Eritreeërs als rolmodellen worden ingezet om participatie onder Eritreeërs te vergroten. Professionals worden extra getraind op bijvoorbeeld interculturele communicatie en diverse instrumenten worden ingezet gericht op seksuele voorlichting in samenwerking met de SOA-poli van de GGD.

Het uiteindelijke doel is meer Eritrese statushouders na vestiging sneller volwaardig mee te laten doen in de Amsterdamse samenleving.