NEDERLAND - 73% van de Nederlanders gebruikt wel eens straattaal in zijn vocabulaire. Toch zijn we niet altijd allemaal zeker van onze zaak. Bijna de helft van de Nederlanders is bang om woorden uit de straattaal verkeerd te gebruiken. Dit komt naar voren uit onderzoek van Preply. Ook blijkt dat veel Nederlanders moeite hebben met het onder de knie krijgen van straattaal.


Het platform voor online taallessen deed onderzoek naar het gebruik van straattaal onder ruim 1.500 Nederlanders. De bron van straattaal blijkt in veel gevallen internet en sociale media te zijn. 44% van de respondenten geeft aan daar straattaal op te pikken. Van die mensen zegt ruim de helft (54%) de woorden specifiek te leren via TikTok.

Bekende woorden uit de straattaal
De woorden waar wij Nederlanders het meest mee bekend zijn zijn 'faka', 'para' en 'skeer'. 'Faka' staat voor 'hoe gaat het?' en 'para' betekent 'gek'. 'Skeer' wordt op straat gezegd tegen iemand die weinig tot geen geld heeft. Bij vrouwen is 'low-key', wat kalm/rustig betekent, de meest bekende term uit de straattaal. 41% van de vrouwen zegt deze term op de juiste manier te gebruiken.

Cool doen bij je 'matties'
Straattaal wordt dus veel gebruikt in ons land. Maar waarom doen we dit? Het grootste deel (35%) zegt dit te gebruiken om snel te communiceren. Bijna een op de vijf (19%) gebruikt het omdat het populair is en anderen het ook doen. Daarnaast zegt 14% straattaal te gebruiken om 'cool' te klinken.

Weet wat je zegt
Als je mee probeert te doen, maar het verkeerde woord op het verkeerde moment gebruikt, kan dat je duur komen te staan. 15% heeft straattaal gebruikt zonder de betekenis te kennen en bij ruim een op de tien Nederlanders bleek dit achteraf aanstootgevend te zijn. Pas dus op voor een onnodig misverstand of belediging. Zeker weten waar je over praat? Bijna 30% van de ondervraagden heeft het internet geraadpleegd om de betekenis van een straattaal term te leren. Ook heeft bijna een kwart wel eens een jonger persoon gevraagd om de betekenis uit te leggen.

Benieuwd naar alle inzichten uit het onderzoek? Lees dan hier verder.