AMSTERDAM - Donderdag 5 januari is er groot alarm geslagen in het Westelijk Havengebied. Tijdens het lossen van een tankwagen is er een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrijgekomen.

Het incident gebeurde bij het chemische bedrijf Sonneborn Refined Products aan de Mainhavenweg.

Wat is er vrij gekomen?

Er is een kleine hoeveelheid zwaveltrioxide vrijgekomen. Sensoren op het terrein hebben automatisch een waterscherm in werking gezet waardoor de damp meteen is neergeslagen.

Wat is zwaveltrioxode?

De stof is een bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen en veroorzaakt bij inademing ernstige acute gezondheidseffecten. Bij temperaturen onder de 2000 graden vormt zwaveltrioxide met waterdamp het schadelijke zwavelzuur.

Wat heeft de brandweer al gedaan?

De brandweer heeft metingen in de omgeving gedaan. Deze metingen wezen uit dat de damp tot het terrein zelf beperkt is gebleven. Rond 15.30 uur heeft de brandweer gemeld dat de situatie onder controle is.

Tot de situatie gestabiliseerd was, is uit voorzorg de bedrijven in directe omgeving geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen. Tevens werden verkeers- en waterwegen rondom het bedrijf afgesloten. De verder gelegen woonwijken hebben geen hinder ondervonden.

Is er gezondheidsgevaar?

Er is geen gevaar voor de omgeving geweest.