AMSTERDAM - Donderdag 15 oktober stond een 62-jarige man uit Amsterdam terecht bij de rechtbank in Haarlem voor opzettelijk witwassen, reizen op een vals paspoort en de invoer van een grote hoeveelheid illegale geneesmiddelen (ketamine). Het OM verwijt verdachte dat hij in februari en maart van dit jaar, in Amsterdam en op Schiphol, grote bedragen cash geld bij zich had, zonder de herkomst van dat geld te kunnen verklaren. Ook acht het OM de man schuldig aan valsheid in geschrifte en medeplegen van opzettelijke invoer van ruim 180 kilo ketamine. Tevens vindt het OM dat het crimineel voordeel van meer dan €200.000 van verdachte moet worden afgenomen. De officier van justitie eiste 24 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Start onderzoek
In februari van dit jaar wordt een toen 61-jarige man door de Douane op Schiphol gecontroleerd. Hij blijkt meer dan €40.000 op zak te hebben. Verdachte verklaart tegenover de Douane dat hij het geld heeft geleend van vrienden en familie, bedoeld voor een nog te openen sportzaak, en dat hij geen inkomen heeft, maar wordt onderhouden door anderen. Een te magere verklaring voor zo’n vette portemonnee. De FIOD start daarom een strafrechtelijk onderzoek, maar de man kan niet uitleggen waarom hij het geld contant heeft vervoerd naar Nederland, in plaats van overmaken via de bank. Ook blijkt uit papieren die de man op Schiphol bij zich had, dat er containers onderweg waren vanuit Pakistan naar Nederland. Het zou gaan om een transport van drie containers, geladen met Himalayazout uit Karachi. Bij controle van de containers werd 180 kilo ketamine aangetroffen, verstopt onder een deklading Himalayazout. Straatwaarde 5,4 miljoen euro.

Ketamine
Nadat de man begin maart is aangehouden vindt de FIOD bij huiszoekingen nog eens 8 kilo ketamine, €6.000 aan cash geld en diverse mobiele telefoons. Eén van die telefoons betreft een cryptotelefoon die door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt uitgelezen. Daaruit blijkt dat verdachte zich al maandenlang bezighoudt met de voorbereiding van de verzending van Himalayazout als dekmantel voor ketamine. De officier ter zitting: ‘’De aangetroffen hoeveelheid ketamine bij verdachte was dien aard, dat deze bestemd moet zijn geweest voor verdere verspreiding en handel.’’Ketamine wordt gebruikt als geneesmiddel tegen pijn of als narcosemiddel in de (dier)geneeskunde. Daarnaast wordt het middel in het recreatieve circuit als tripmiddel gebruikt; het is in opkomst als partydrug maar schadelijk voor de volksgezondheid. De handel gaat bovendien steeds meer gepaard met andere criminaliteit, zoals witwassen en wapenbezit. De handel levert aanzienlijke geldbedragen op, het inkoopbedrag gaat wel honderd keer over de kop tot een verkoopwaarde van €30 per gram. De officier vervolgt: ‘’Verdachte heeft de ketamine via allerlei constructies naar Nederland gebracht, met gebruikmaking van een cryptotelefoon en PGP-berichten. De professionaliteit van verdachte en de rol die hij in de handel heeft vervuld is van substantiële, leidende aard geweest.’’

Witwassen
Daarnaast verwijt het OM verdachte dat hij crimineel geld in het legale betalingsverkeer heeft gebracht. Hierdoor wordt crimineel gedrag in de hand gewerkt, omdat de indruk kan worden gewekt dat het illegaal verwerven van inkomsten loont. Witwassen vormt zodoende een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan.De officier van justitie: ‘’Verdachte heeft meegewerkt aan verhulling van criminele activiteiten en de inkomsten daaruit. Hij heeft bevestigd dat hij geen inkomen uit werk of uitkering heeft gehad. Gevraagd naar zijn uitgaven en buitenlands vermogen heeft verdachte zich op zijn zwijgrecht beroepen.’’

Strafeis
Verdachte beschikt niet over een legaal inkomen en houdt zich bezig met de invoer van drugs. Hij heeft grote contante geldbedragen op zak en probeert met valse stukken de (legale) herkomst uit geldlening aannemelijk te maken. Dit alles rechtvaardigt volgens het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak 29 oktober