AMSTERDAM - Naar aanleiding van de positieve uitkomsten van de verkenning van wijkrechtspraak in Amsterdam Nieuw-West, gaat er daadwerkelijk gestart worden met wijkrechtspraak in de wijk Geuzenveld-Slotermeer. Op dit moment wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor de wijkrechtbank.

De Amsterdamse Driehoek, bestaande uit burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van de politie, heeft dit 22 mei jl. samen met de president van de rechtbank Amsterdam, Bart van Meegen, besloten. Binnen Nieuw-West is gekozen voor de specifieke wijk Geuzenveld-Slotermeer. Voor deze keuze is een aantal kwantitatieve en kwalitatieve gegevens afgewogen. Zo is gekeken naar de cijfers en gegevens over de sociale veerkracht in de wijken, naar het aantal inwoners per postcodegebied en naar praktische kansen voor nauwe samenwerking met het Buurtteam en het stadsdeel.

​Meest geschikte gebied

Het is de wens om te starten met een werkgebied van ongeveer 35.000 bewoners. Met dit aantal kan een zitting per week gevuld worden met schulden- of strafzaken en kunnen met regelmaat oplossingsgerichte gesprekken worden gevoerd door de wijkrechters. Uit het samennemen van de verschillende criteria volgt dat gebied Geuzenveld-Slotermeer het meest geschikte gebied is om de wijkrechtspraak te vestigen. Het advies komt uit op de postcodes 1064 en 1067, die grotendeels in Geuzenveld-Slotermeer vallen en voor een klein deel in Osdorp (bedrijventerrein/polder).

​Locatie wijkrechtbank

Op dit moment wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor de wijkrechtbank in Nieuw-West. Het streven is om eind 2024 de eerste zittingen in de wijkrechtbank in Amsterdam Nieuw-West te laten plaatsvinden.

Uitbreiding wijkrechtspraak

De Buurtrechter Venserpolder behandelt sinds eind 2021 in Zuidoost zaken op het gebied van schulden, strafrecht en schoolverzuim. Het team van vijf vaste buurtrechters doet zittingen en voert gesprekken met veel aandacht voor onderliggende problemen. Naast strafzaken en schuldenzaken worden ook familierechtzaken behandeld en er is een begin gemaakt met de behandeling van bestuursrechtzaken. Naast de officiële zittingen vinden er regelmatig preventieve gesprekken plaats over leerplicht.

Lees meer informatie over de Buurtrechter Venserpolder.