AMSTERDAM - Het gerechtshof Amsterdam heeft op 25 augustus 2022 in hoger beroep 2 mannen vrijgesproken van opruiing middels een muziekvideo die zij maakten in april 2020. Dat was anders dan de uitspraak van de rechtbank en de eis van het Openbaar Ministerie (OM). Zij waren van oordeel dat de rapteksten en het tonen van bepaalde gebaren en nepvuurwapens opruiend waren in de context van toenemend vuurwapengebruik onder jongeren en de drill rap scene in Nederland.


'Intensive Care'

De mannen namen een muziekvideo op voor hun rap, genaamd ‘Intensive Care’. Hierin rappen zij hoofdzakelijk over hun ‘opps’ (tegenstanders) en verder onder meer over vuurwapens, geweld en drugs. In de video maken zij verder bepaalde gebaren en tonen zij nepvuurwapens. Uiteindelijk is er een kort fragment van de video op de Instagrampagina van één van de mannen geplaatst. De volledige video is op YouTube geplaatst, waar deze tot op de dag van vandaag te vinden is.

Opruiing en (drill) rap

Het OM stelde zich op het standpunt dat de mannen wel veroordeeld dienden te worden voor opruiing, omdat zij anderen zouden hebben aangezet tot enig strafbaar feit of gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Hierbij werd gekeken naar de muziekvideo als geheel: de woorden, de gebaren en het tonen van nepvuurwapens. Dit moest volgens het OM in samenhang worden gezien met de maatschappelijke context, namelijk heftige geweldsdelicten die zijn gepleegd binnen de drill rap scene, waar deze video onder zou vallen, en de toenemende mate waarin jongeren betrokken zijn bij geweldsdelicten, waarbij vuurwapens worden gebruikt. Het bezit van vuurwapens wordt middels een dergelijke muziekvideo genormaliseerd.


Het hof is echter van oordeel dat niet uit de letterlijke uitlatingen in de video ‘Intensive Care’ en evenmin uit de context van de gebaren en de getoonde nepvuurwapens kan worden afgeleid dat de mannen anderen tot enig strafbaar feit wilden aanzetten. De mannen rappen eerder over hun eigen ervaringen, gevoelens, wensen en fantasieën. Dat doen zij grotendeels in de eerste persoon enkelvoud of meervoud (‘ik’ en ‘we’), terwijl de genoemde ‘opps’ evenmin concrete tegenstanders of doelwit zijn.


Vervolg procedure

De mannen zijn beiden wel veroordeeld voor het beschikken over een voorwerp dat op een vuurwapen lijkt in de muziekvideo. Daarvoor kregen zij een geldboete van € 550,00. Tegen de vrijspraak van opruiing door het hof is door het OM geen cassatie ingesteld. Daarmee zijn de uitspraken van het hof definitief.