AMSTERDAM - Vandaag stonden in Amsterdam zeven personen voor de kantonrechter omdat ze ervan verdacht worden tijdens de demonstraties van Extinction Rebellion (XR) in oktober vorig jaar bevelen van de politie niet te hebben opgevolgd. De gemeente had vooraf aan de organisatie onder meer gemeld dat de demonstraties niet mochten leiden tot blokkades van wegen. Toen dat wel gebeurde en de demonstranten geen gehoor gaven aan de bevelen van de politie om hun acties elders voort te zetten, werden ze aangehouden.

De officier eiste vandaag voorwaardelijke geldboetes van 150 euro bij vier personen, in twee gevallen schuldig verklaring zonder oplegging van straf en in één geval vrijspraak.

In de week van 7 tot en met 12 oktober 2019 werd Nederland, en in het bijzonder Amsterdam, geconfronteerd met grootschalige acties van de groep ‘Extinction Rebellion’, mensen die zich zorgen maken over de klimaat- en ecologische crisis.

De officier van justitie vandaag in zijn requisitoir: “De verdachten staan vandaag niet terecht voor hun opvattingen, noch voor het feit dat ze uiting willen geven aan deze opvattingen. In Amsterdam bestaat een grote vrijheid om uit te komen voor je mening en aandacht te vragen voor je doel. Verdachten staan hier vandaag terecht omdat ze het verkeerde middel hebben gekozen om hun boodschap onder de aandacht te brengen en daarbij over de grenzen zijn gegaan van de manier waarop in Amsterdam het recht om actie te voeren kan worden gefaciliteerd.”

De zeven verdachten - vijf mannen en twee vrouwen – varieerden in leeftijd van 21 tot 65 jaar. Drie personen (26, 27 en 33 jaar) worden ervan verdacht op 7 oktober 2019 bij het Rijksmuseum de WOM te hebben overtreden toen ze zich niet in de richting van het Museumplein begaven nadat de politie ze daartoe opdracht had gegeven. Voor één van hen heeft de officier van justitie vrijspraak gevorderd. Twee personen (21 en 23 jaar) worden verdacht van overtreding van de WOM nadat ze op 8 oktober op de Zuidas geen gehoor gaven aan de opdracht van de politie om de groep die de ingang van een bankgebouw blokkeerde te ontbinden. Ten slotte worden twee personen (34 en 65 jaar) ervan verdacht op 12 oktober niet te hebben voldaan aan een bevel van de politie zich niet langer op te houden bij de Blauwbrug en daarmee de APV te hebben overtreden.

Gedurende de drie actiedagen van Extinction Rebellion (7, 8 en 12 oktober 2019) zijn er in Amsterdam 321 personen door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van de WOM of de APV. Het OM heeft ervoor gekozen om vooruitlopend op de te nemen vervolgingsbeslissingen in de overige zaken eerst een zevental van deze zaken voor te leggen aan de rechtbank. De procedure die vandaag wordt gevoerd is – gelet op de juridische vragen die hierbij naar voren komen – van invloed op de afdoeningsbeslissingen in de andere zaken. Die beslissingen moet het OM nog nemen.

Uitspraak over 14 dagen