AMSTERDAM - Amsterdam is een echte fietsstad. Fietsen is gezond en goed voor een schone lucht. Bovendien kom je met de fiets echt overal. Veel mensen leerden fietsen van hun ouders: samen op de fiets naar school. Maar lang niet alle kinderen krijgen het fietsen van huis uit mee. Sommige ouders fietsen zelf niet. Andere ouders brengen hun kroost liever in de bakfiets of met de auto naar school. We proberen op verschillende manieren om kinderen op de fiets te krijgen.

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. De gemeente, ouders en scholen moeten ervoor zorgen dat onze kleine Amsterdammertjes veilig op de fiets naar school en weer naar huis komen.

Verkeersonderwijs
Goed verkeersonderwijs is letterlijk van levensbelang. De Vervoerregio Amsterdam biedt alle basisscholen jaarlijks lespakketten aan over het verkeer en verkeersveiligheid. Tijdens de Week van het Verkeer bieden we extra activiteiten aan, bijvoorbeeld virtual reality lessen, fietslessen, dodehoeklessen, en pimp en check je fiets. 39 Amsterdamse basisscholen doen van 7 tot en met 11 maart mee met de Week van het Verkeer.

Aanpak omgeving rond school
Hoe veiliger het rond de school is, hoe meer ouders en kinderen op de fiets naar school komen. Rond veel scholen is het druk en onoverzichtelijk. Daarom hebben we bij bijna alle basisscholen in de stad onderzocht hoe we de omgeving veiliger kunnen inrichten. We hebben schoolbesturen en ouders van leerlingen gevraagd welke knelpunten zij zien rondom school. Vaak zijn oversteekplaatsen, aanrijroutes voor fietsers en de parkeersituatie voor brengen en ophalen aandachtspunten. Om deze aan te pakken is er van alles mogelijk, bijvoorbeeld verkeersdrempels aanbrengen of (school)markeringen op de weg schilderen. De komende jaren gaan we daarmee aan de slag. Dit jaar willen we 27 schoolomgevingen veiliger maken.

Schoolstraten
Een andere maatregel om de verkeerveiligheid rond scholen te verbeteren, is de aanleg van schoolstraten. Een schoolstraat is aan het begin en einde van de schooldag een half uur afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen leerlingen veilig de school in en uit. Er is nu 1 definitieve schoolstraat in de Chasséstraat in West. Aan het eind van het jaar willen we 6 schoolstraten in Amsterdam.

Fietslessen aan jonge nieuwkomers
We willen ook onze jonge nieuwkomers stimuleren om te gaan fietsen en de fietscultuur van Amsterdam te leren kennen. Woensdag 9 maart starten we met de proef ‘Het Nieuwe Stalen Ros’. Daarbij gaan we fietslessen geven aan leerlingen van de internationale school DENISE in Nieuw-West die nieuw zijn in Nederland. De leerlingen krijgen lessen van Ray-Action en kunnen bij Pantar een opgeknapte fiets aanvragen. De kinderen zijn enthousiast en hebben er zin in. We kijken ook of de leerlingen na de proef nog steeds de fiets pakken.