AMSTERDAM - De officieren van justitie hebben vanmiddag twaalf maanden onvoorwaardelijke jeugddetentie en een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel geëist tegen een inmiddels 20-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt eind september 2023 bezig te zijn geweest met voorbereidingen om iemand te liquideren. De politie is deze verdachte op het spoor gekomen dankzij informatie uit een ander politieonderzoek.


In de nacht van 11 op 12 oktober 2023 heeft er in Amsterdam-Nieuw-West een schietincident plaatsgevonden waarbij een 18-jarige man om het leven kwam en een 17-jarige jongen ernstig gewond raakte. De politie kon enkele weken later de man aanhouden die ervan verdacht wordt de schutter te zijn geweest.

Doelwit gewaarschuwd

Uit informatie uit dit politieonderzoek kon worden geconcludeerd dat eind september 2023 door een aantal personen – onder wie de gewond geraakte 17-jarige - een liquidatie werd voorbereid. Het doelwit werd echter op 1 oktober gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was en is vervolgens gevlucht. De voorgenomen liquidatie kon daardoor niet meer worden uitgevoerd. De schietpartij in de nacht van 11 op 12 oktober vloeide, zo is uit het politieonderzoek duidelijk geworden, voort uit het vermoeden dat de 18-jarige man het doelwit zou hebben gewaarschuwd.

Het onderzoek naar het voorbereiden van de liquidatie heeft laten zien dat de 20-jarige verdachte samen met het 17-jarige gewonde slachtoffer – die ook als verdachte van het voorbereiden van de liquidatie is aangemerkt - eind september op verschillende momenten een café hebben geobserveerd waar het doelwit geregeld zou zijn. Afgeluisterde gesprekken en onderzoek van telefoons tonen wat het OM betreft aan dat het de bedoeling van verdachte was om het doelwit om te brengen. De verdachte heeft hierbij een actieve eigen rol vervuld en een wezenlijke bijdrage geleverd. Het is wat het OM betreft ‘volstrekt ongeloofwaardig’ dat de verdachte niet van het criminele plan op de hoogte zou zijn geweest. Het doelwit is uiteindelijk niet daadwerkelijk om het leven gebracht, maar de 18-jarige man heeft het wel met zijn leven moeten bekopen.

Langdurige klinische behandeling

De inmiddels 20-jarige verdachte is psychologisch en psychiatrisch onderzocht. De man heeft een zeer belaste voorgeschiedenis. De deskundigen hebben een langdurige klinische behandeling ver buiten Amsterdam geadviseerd. Tot nu toe is hij gedurende de vele hulpverlening die hij heeft gehad altijd in zijn eigen omgeving gebleven, hetgeen niet voldoende bleek om de loyaliteit aan verkeerde vrienden te doorbreken. Omdat de verdachte ‘nog niet is uitgerijpt, nog niet is verhard en een afhankelijke indruk maakt’, achten de deskundigen een dergelijke behandeling in een jeugdinstelling het meest kansrijk.

Alles afwegende volgen de officieren het advies van de deskundigen om de verdachte volgens het jeugdstrafrecht te berechten. Naast twaalf maanden jeugddetentie eisten de officieren een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel. Bij het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel – zoals de deskundigen hebben geadviseerd, zien de officieren teveel risico’s.