AMSTERDAM - Tijdens een meerdaagse zitting bij de rechtbank op Schiphol staan drie verdachten terecht: een 39-jarige man uit Voorschoten, een 68-jarige man uit Hillegom en een 63-jarige man uit Amsterdam. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) beschuldigt hen van drugshandel, witwassen, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie, gepleegd over een periode van viereneenhalf jaar. De officier van justitie heeft op 14 april onvoorwaardelijke gevangenisstraffen tegen hen geëist van vijf, acht en twaalf jaar.

Start onderzoek
De zaak kwam aan het rollen door een witwasonderzoek in Haarlemmermeer, waarbij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) onderzoek deed naar criminele dienstverleners, zogeheten facilitators. Maar gaandeweg bleek er meer aan de hand: niet alleen was het witwassen groter dan gedacht, tijdens het onderzoek blijken de 68-jarige verdachte uit Hillegom en de 39-jarige man uit Voorschoten als organisatoren betrokken bij de uitvoer van drugs. Een transport van een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen naar Noorwegen wordt in juni 2017 door de Noorse douane gecontroleerd doorgelaten. In Ierland werd later een zending van 49 kilo cocaïne onderschept.

Drugstransport
Het OM is van oordeel dat de 39-jarige verdachte de drugsritten regelde en dat zijn 68-jarige medeverdachte de koerier nauwkeurig instrueerde waar en aan wie de drugs moesten worden overgedragen. Het OM baseert zich naast uitgelezen gegevensdragers en forensische sporen in de auto van verdachten, ook op spullen die bij huiszoeking zijn aangetroffen, zoals een ‘kasboek’ waarin de betaling van een transport stond opgenomen. Tevens heeft de chauffeur van de drugstransporten belastend verklaard tegen verdachten, en is de auto waarmee eerdere transporten werden uitgevoerd later aangetroffen in een door verdachte gehuurde loods.

Faciliteren van criminelen
Het OM acht de twee verdachten, samen met de 63-jarige man uit Amsterdam, tevens schuldig aan het regelen van louche zaakjes voor onderwereldfiguren: verdachten bieden schimmige leaseconstructies aan waardoor criminelen in splinternieuwe auto’s kunnen rijden die niet op hun naam staan. Ze leveren spookwoningen waarin (veroordeelde) criminelen zich kunnen schuilhouden. Ze verdoezelen geldstromen via (lege) BV’s. En ze vervalsen werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken, met de bedoeling om drugscriminelen van ‘witte’ inkomsten te voorzien. De officier van justitie: ‘’In dit dossier komt een groot aantal valse geschriften naar voren. Bescheiden die zouden moeten aantonen dat personen voor een BV werken en daar een goed salaris verdienen. En waarmee derden van hun kredietwaardigheid worden overtuigd.’’

Criminele organisatie
Het deelnemen en (in het geval van de 68-jarige verdachte) het leidinggeven aan de criminele organisatie ziet op de valsheid in geschrift, het witwassen en de drugsuitvoer. ‘’Binnen de criminele organisatie zijn verschillende rollen en gedragingen te onderscheiden, die elk op hun manier bijdragen aan het oogmerk van de organisatie’’, aldus de officier ter zitting. ‘’In het onderzoek is naar voren gekomen dat de 68-jarige verdachte de leidende, beslissende en centrale persoon is in deze criminele organisatie. Dat levert een strafverzwaring op’’.

Strafeis
‘’Verdachten hebben een bewuste keuze gemaakt om onderdeel uit te maken van een crimineel samenwerkingsverband dat is gericht geweest op financieel gewin. De normen van de maatschappij worden daarbij eenvoudig terzijde geschoven. Met hun gedrag plaatsen de verdachten zich in een andere positie dan de gemiddelde hardwerkende Nederlander, die slechts na eerlijke arbeid in aanmerking komt voor bepaalde woningen, auto’s en een dik gevulde bankrekening.’’ De 39-jarige verdachte hoort acht jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen de 68-jarige verdachte eist het OM twaalf jaar celstraf, tegen de 63-jarige verdachte vijf jaar gevangenisstraf.

Jarenlang hebben verdachten op deze manier meer dan anderhalf miljoen euro witgewassen. Een bedrag van bijna €400.000 is inbeslaggenomen. Naast celstraf vordert het OM ook de ontneming van het wederrechtelijk verkregen vermogen van in totaal over de drie verdachten verdeeld bijna 1 miljoen euro.

Naar verwachting doet de rechtbank op 29 april uitspraak