AMSTERDAM - Thymen (12) uit stadsdeel Centrum is komend jaar de nieuwe kinderburgemeester van Amsterdam. Thymen werd vandaag gekozen door de nieuwe kinderraad. Burgemeester Halsema heeft vandaag zowel de kinderburgemeester als de kinderraad geïnstalleerd in de raadzaal van het stadhuis.


Thymen: "Ik ben blij dat ik kinderburgemeester mag zijn komend jaar. Deze periode wil ik mij gaan inzetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen in Amsterdam. Geen kind in onze stad hoort op te groeien in armoede."

Rol kinderburgermeester en kinderraad

De kinderburgemeester vertelt het college van B en W wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn voor de stad. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de kinderraad. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester of een wethouder mee naar bijzondere gebeurtenissen, en houdt soms een korte toespraak. De leden van de kinderraad zorgen ervoor dat de wensen en ideeën van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Zij stellen een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden en denken na over hoe dingen in de stad beter kunnen. Ze komen twaalf keer in het schooljaar bij elkaar. De leden van de kinderraad treden bij gelegenheid ook op als locoburgemeester. Dit jaar bestaat de kinderraad uit 16 kinderraadsleden: de kinderraadsleden vertegenwoordigen alle kinderen uit de zeven stadsdelen en stadsgebied Weesp.

Nieuwe kinderburgemeester en kinderraad

De termijn van de huidige kinderburgemeester Angel en de kinderraad liep vandaag af. Daarom is de gemeente Amsterdam de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een nieuwe kinderburgemeester en nieuwe leden voor de kinderraad. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich hiervoor opgeven. De kinderraadsleden die zich hadden opgegeven voor kinderburgmeester hebben een pitch gehouden voor een jury, bestaande uit kinderombudsman Anne Martien van der Does, de huidige kinderburgemeester Angel en presentator van Het Klokhuis Pascal Tan. Er zijn vijf kinderen door de jury gekozen, en de nieuwe kinderraadsleden hebben vervolgens onderling gekozen wie van deze vijf de kinderburgemeester wordt.