AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de verdeling van subsidies voor grote evenementen in Amsterdam. Elf beeldbepalende evenementen krijgen uit het Evenementenfonds een subsidie toegekend voor het jaar 2023.


Wethouder Touria Meliani (Evenementen): "Evenementen zijn belangrijk voor Amsterdam. Het zijn momenten waarop mensen elkaar vinden en zich verbonden voelen met onze stad. Er wordt feestgevierd en tegelijkertijd stil gestaan bij verworven vrijheden en rechten, zoals bij Queer & Pride Amsterdam."

Het Evenementenfonds is bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte die (deels) vrij toegankelijk en beeldbepalend voor de stad zijn. De uitgangspunten zijn 'creatief, duurzaam en innovatief'. Subsidie vanuit het Evenementenfonds kan alleen verkregen worden voor een bepaald type kosten, zoals bijvoorbeeld voor beveiliging en veiligheid, overlastbeperking en duurzaamheid. De gemeentelijke steun mag daarnaast maximaal 50% zijn van de totale begroting; een evenement moet zelf dus tenminste de helft van de inkomsten genereren. Voor 2023 zijn de volgende subsidies bij aanvragen van meer dan 35.000 euro toegekend:

Naam evenementToekenning in euro's
SAIL100.000
Queer & Pride Amsterdam, stichting Pride Amsterdam250.000
Queer & Pride Amsterdam, stichting Queer Amsterdam124.902,50
ADE130.000
Sinterklaasintocht190.500
Amsterdam Light Festival100.000
Kwaku Summer Festival90.000
Prinsengrachtconcert45.000
Bredewegfestival35.156
Landjuweel Jubileum100.000
Circusbende festival57.500

Queer & Pride 2023

Queer & Pride Amsterdam wordt in 2023 georganiseerd door Stichting Queer Amsterdam en Stichting Pride Amsterdam. Deze organisaties tekenden in december 2022 een overeenkomst om samen de organisatie op zich te nemen van dit belangrijke evenement, dat in 2023 twee weken zal duren. Het college is blij met de gemaakte afspraken en vertrouwt er op dat de inbreng en energie van de partijen samen het evenement nog diverser en inclusiever zal maken. Onderdeel van de afspraken was de mogelijkheid om zowel bij het Evenementenfonds als de afdeling Diversiteit een subsidie aan te kunnen vragen. Vanuit de afdeling Diversiteit ontvangt stichting Queer Amsterdam, als nieuwkomer in de organisatie van dit evenement, een subsidie van 350.000 euro om haar plannen te verwezenlijken. Vanuit het Evenementenfonds ontvangt Queer Amsterdam ook een subsidie van 124.902,50 euro. Aan stichting Pride Amsterdam is een subsidie toegekend van 100.000 euro vanuit de afdeling Diversiteit en 250.000 euro uit het Evenementenfonds.

Uitmarkt

De stichting Uitmarkt heeft dit jaar geen aanvraag gedaan bij het Evenementenfonds. Er wordt op dit moment door stichting Uitmarkt gewerkt, met ondersteuning van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de culturele sector, partners en overheden - aan een vernieuwde en toekomstbestendige vorm van de opening van het (nationale) culturele seizoen. De stichting is voornemens in april 2023 het vernieuwde concept te presenteren.