AMSTERDAM - De strafzaak tegen de 30-jarige Quincy Promes die ervan wordt verdacht in juli 2020 zijn neef in zijn knie te hebben gestoken, wordt waarschijnlijk tóch 31 maart inhoudelijk door de rechtbank behandeld. Het OM heeft de tenlastelegging aangevuld met de verdenking poging moord. Daardoor kan vertraging in de afhandeling van deze strafzaak voorkomen worden.


Promes wordt ervan verdacht een neef van hem te hebben gestoken na afloop van een familiefeest eind juli 2020. Bij dat steekincident heeft het slachtoffer fors knieletsel opgelopen. Het OM had eerder besloten de verdachte primair te vervolgen voor poging doodslag en subsidiair voor zware mishandeling. Dat zijn ook de feiten waarvan het slachtoffer aangifte heeft gedaan.

De advocaat van het slachtoffer stelt zich op het standpunt dat de verdachte ook zou moeten worden vervolgd voor poging moord. Deze advocaat had daarom een artikel 12 klacht ingediend bij het gerechtshof om deze uitbreiding van de tenlastelegging te bewerkstelligen. Afgelopen dinsdag heeft het OM aan alle betrokkenen gemeld de zaak te moeten uitstellen omdat het hof vóór 31 maart geen beslissing zou hebben genomen op deze klacht.

Naar aanleiding van dit bericht is het OM benaderd door de advocaat van de verdachte, die voorstelde de tenlastelegging aan te passen naar de wens van de advocaat van het slachtoffer en de tenlastelegging dus uit te breiden met poging moord. Dat zou de snelheid van de procedure ten goede kunnen komen.

Gelet hierop en gezien het belang van alle betrokkenen bij een voortvarende afdoening van de strafzaak, heeft het OM bewilligd in de wens van zowel slachtoffer als verdachte om de tenlastelegging aan te passen zonder daarbij overigens vooruit te willen lopen op een definitief standpunt ter zitting. Tijdens de inhoudelijke behandeling zal de officier van justitie zoals gebruikelijk dit standpunt pas innemen.

Promes kwam ten tijde van het incident nog uit voor Ajax. inmiddels speelt hij al weer enige tijd voor Spartak Moskou.