SCHIPHOL - Op woensdag 28 april 2021 begint de inhoudelijke behandeling van meerdere liquidatieonderzoeken bij de rechtbank Noord-Holland op Schiphol. Er staan in totaal negen verdachten terecht in de leeftijd van 26 tot 44 jaar. Zij worden allen verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast staat een aantal van hen terecht voor (voorgenomen) liquidaties in Amsterdam en Zaanstreek. Vanwege de onderlinge samenhang tussen de onderzoeken en de daarin aangemerkte verdachten, hebben de onderzoeken onder gezamenlijke leiding gestaan van de officieren van justitie van het Openbaar Ministerie Amsterdam en Noord-Holland (OM).


Criminele organisatie
Alle negen verdachten wordt deelname aan een criminele organisatie verweten. Verdachten behoorden volgens het OM tot eenzelfde crimineel samenwerkingsverband, met als oogmerk het plegen van levensdelicten en wapenbezit. Op basis van verkregen onderzoeksinformatie is het OM van oordeel dat de liquidaties en de voorbereidingshandelingen dusdanig nauw met elkaar samenhangen, dat sprake is geweest van een crimineel samenwerkingsverband.

Liquidatieonderzoeken
De zaken die komende periode op zitting worden behandeld zijn een samenvoeging van meerdere onderzoeken. Het OM is van oordeel dat dezelfde dadergroep betrokken was bij meerdere moorden en voorbereidingen daartoe. Het betreft volgens het OM drie voltooide moorden en twee voorgenomen moorden. Deze delicten moeten worden geplaatst tegen de achtergrond van een breder onderwereldconflict, dat vanaf 2012 in en rond Amsterdam plaatsvond, en waar liquidaties over en weer plaatsvonden.

Himalaya
Onderzoek Himalaya betreft een moord die op 20 februari 2014 in Zaandam is gepleegd. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. verantwoordelijk voor zijn organiserende rol in het beramen van deze liquidatie. Het OM verdenkt de eveneens 33-jarige Gökhan C. van het besturen van de vluchtauto van de schutter. De schutter is op 3 september 2014 zelf vermoord in Amsterdam (onderzoek Theezeef, zie hierna).

Dollar
Onderzoek Dollar betreft een vergismoord op 12 juli 2014 in Amsterdam op een volstrekt onschuldig slachtoffer. De verkregen onderzoeksinformatie onderstreept deze fatale en schrijnende misser: het beoogde doelwit reed in eenzelfde merk auto en woonde in dezelfde straat als het slachtoffer. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. verantwoordelijk voor deze moord. Twee andere verdachten, waaronder de vermoedelijke schutter, zijn overleden.

Theezeef
Onderzoek Theezeef betreft de al genoemde moord op 3 september 2014 in Amsterdam. Het OM is van oordeel dat het slachtoffer de uitvoerder was van zowel de liquidatie in Zaandam (Himalaya) als de vergismoord in Amsterdam (Dollar). Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. en de 36-jarige Khalid J. verantwoordelijk voor (de voorbereiding van) de moord in onderzoek Theezeef. De identiteit van de schutter(s) is niet vastgesteld kunnen worden.

Tienshan
Onderzoek Tienshan ziet op een voorgenomen liquidatie die in de periode juli-augustus 2014 is voorbereid. Onder de auto van het doelwit was een baken geplaatst op basis waarvan zijn locatie voortdurend bekend was. Het OM houdt de 33-jarige Iliass K. en Gökhan C. en de 26-jarige Hamza el H. verantwoordelijk voor de voorbereidingshandelingen.

Reek
Onderzoek Reek betreft eveneens voorbereidingshandelingen voor een moord begin oktober 2015 in Amsterdam. Het OM verdenkt meerdere leden van de organisatie, waaronder de 44-jarige Roderick P., van betrokkenheid bij dit misdrijf. De 44-jarige P. wordt ervan verdacht één of meer onbekend gebleven personen te hebben aangestuurd, die het slachtoffer buiten een shisha-lounge opwachtten.

Planning
De start van de inhoudelijke behandeling is op woensdag 28 april. Gedurende anderhalve week zullen de vijf verschillende onderzoeken ter zitting worden besproken. Op dinsdag 25 mei volgt naar verwachting het requisitoir, waarin het OM de strafeisen tegen alle verdachten zal uitspreken. Gedurende de eerste drie weken van juni komen de advocaten van de verdachten aan het woord, alsmede de advocaten van de slachtoffers en nabestaanden. Repliek, dupliek en het laatste woord van verdachten volgt in de laatste week van juni. Naar verwachting zal de rechtbank uitspraak doen op 30 augustus.