AMSTERDAM - “Moeten we eerst echt dat parlement een keer bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen?” Deze en andere uitspraken deed een 23-jarige Amsterdammer in 2020 en 2021 in verschillende Telegramgroepen. Hij wordt verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf en ook van bedreiging van de premier met een terroristisch misdrijf. Het OM eiste vandaag 33 maanden cel. 24 Maanden daarvan zijn voorwaardelijk. Als de Amsterdammer zich niet houdt aan de strenge voorwaarden van het OM, moet hij die voorwaardelijke straf alsnog uitzitten, aldus de officier van justitie op zitting.

De verdachte was actief in twee Telegramgroepen van complotdenkers. In een daarvan deed hij zijn oproep om het parlement te bestormen. In de andere Telegramgroep ging hij nog verder.

Doelend op het parlement schreef hij bijvoorbeeld: “Gwn c4 bom”. Om onder meer te vervolgen met: “Jo mannen, zal ik meer serieuze mannen regelen? Kan wel denk ik. Ik ga kijken wat ik ga kunnen doen” en “Ik zoek revolutionairen. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan.”

‘Knallen maar’

Ook plaatste hij in deze Telegramgroep bij een bordesfoto van het kabinet het volgende bericht: “Meeste Nederlanders hebben toch een hekel aan die Rutte” en “Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar.”

Hij liet het ook niet bij woorden. Zo ging hij actief op zoek naar wapens en medestanders. In juli 2021 had hij een ontmoeting met twee mannen die hem daarbij mogelijk konden helpen. Dacht hij. In werkelijkheid ging het om twee undercover agenten. Tegenover hen herhaalde hij dat hij het parlement wilde binnengaan en mensen wilde ‘elimineren’. Hij had het erover dat hij geld spaarde voor een machinepistool en toonde de agenten een afbeelding van zo’n wapen.

Kort daarop werd de man aangehouden. Tijdens zijn verhoor bekende hij de uitlatingen te hebben gedaan. Daarnaast zei hij dat als hij een wapen had gehad, hij zijn dreigementen zou hebben uitgevoerd.

Reptielen

Op zitting ging het vooral over het mogelijke risico dat van verdachte uitgaat. Een psycholoog en een psychiater hebben hem onderzocht. Volgens hen gaat het om een kwetsbare en depressieve jonge man met een laag IQ die gemakkelijk beïnvloedbaar is. Hij is vatbaar voor complottheorieën en lijkt tot op de dag van vandaag te geloven dat de wereld bestuurd wordt door een geheime elite van reptielen. De deskundigen achten hem enigszins verminderd toerekeningsvatbaar.

Zelf wilde de verdachte er vandaag op zitting weinig over kwijt. Hij vertelde dat de coronamaatregelen hem boos maakten. En ook dat hij veel tijd doorbracht op internet en social media doordat hij weinig anders om handen had. Verder stelde hij te willen meewerken aan onder meer behandeling, maar eerdere afspraken met de reclassering kwam hij niet altijd na.

Opnieuw in de fout

Sterker nog, nadat de rechter hem eerder uit voorlopige hechtenis had geschorst, ging hij afgelopen dinsdag weer in de fout. Hij schond een voorwaarde door zich niet te laten begeleiden door de reclassering. En liet zich opnieuw negatief uit over politici, over de burgemeester van Amsterdam en de reclassering. Daarop is hij opnieuw aangehouden.

De officier van justitie was klip en klaar over de verdachte: “Van het OM hoeft hij niet opnieuw de cel in. Daarom eis ik als onvoorwaardelijke celstraf de maanden die hij al heeft vastgezeten. Maar ik maak me wel ernstig zorgen. Verdachte uit zich antidemocratisch en roept op tot anti-parlementaire actie. Hij legt wisselende verklaringen af over zijn huidige denkbeelden. Er moet een heel stevig kader komen met een flinke voorwaardelijke straf.”

Stevig pakket aan voorwaarden

De officier eiste daarom aanvullend 24 maanden voorwaardelijke celstraf. Als voorwaarden gelden onder meer een meldplicht bij de reclassering en een behandelplicht. Verder wil de officier voor verdachte een verbod om zich uit te laten over het kabinet, het parlement en de burgemeester van Amsterdam, ook op social media.

Voor deze personen en groepen vraagt de officier ook om een contactverbod voor verdachte. Ook wil de officier dat bij elke overtreding van het uitings- of contactverbod de verdachte twee weken de cel in gaat. Daarnaast eiste hij een gedragsbeïnvloedende maatregel op basis van de Wet langdurig toezicht. Deze maatregel kan ook na de proeftijd de vrijheden van de verdachte beperken.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.