NEDERLAND - Ruim honderd personen zijn de afgelopen weken aangehouden vanwege overtredingen en misdrijven die verband houden met de boerenprotesten. Het gaat hierbij onder meer om snelwegblokkades, brandstichtingen en afvaldumpingen. In totaal schreef de politie ook meer dan zevenhonderd bekeuringen uit.


In de politiesystemen bestaat geen apart label voor boerenprotesten of bijvoorbeeld voor overtredingen met landbouwvoertuigen, vertelt nationaal commandant Willem Woelders. ‘Het is daarom niet eenvoudig om exact inzichtelijk te maken hoeveel personen zijn aangehouden of bekeurd in relatie tot de protesten. Bovendien is lang niet al ons werk in cijfers uit te drukken.’


Wel blijkt dat het aantal bekeuringen rond snelwegen sinds 22 juni opvallend sterk is gestegen. Op die datum begonnen de protesten tegen het stikstofbeleid van de overheid. Zo nam het aantal bekeuringen voor langzaam rijdende motorvoertuigen op de snelweg fors toe. Van 7 keer per week begin juni, tot 115 keer in de 7 actieweken, een gemiddelde van 16 per week. ‘Het aantal beboete vergrijpen gelinkt aan de boerenacties ligt waarschijnlijk nog hoger’, zegt Woelders. ‘Ook al registreren we niet als “boerenprotesten”, de trend is duidelijk zichtbaar.’

Verkeersboetes

In totaal schreven agenten de afgelopen weken 700 extra verkeersboetes uit voor overtredingen die zijn te relateren aan de boerenprotesten. Zo zijn aanzienlijk meer boetes uitgedeeld voor rijden over de snelweg met trage motorvoertuigen (186 keer) of stilstaan op de rijbaan (in totaal 212 boetes). ‘Bekeuringen schrijven is geen doelstelling op zich’, zegt Woelders. ‘Maar dit is zeker een fors aantal. En het gaat om volwassen bedragen.’

Niet vrijuit

Bij de geregistreerde aanhoudingen rond de boerenprotesten ging het meestal om openlijke geweldpleging tegen personen of goederen en verstoring van de openbare orde. Ook zijn enkele verdachten aangehouden wegens poging tot doodslag of moord. De meeste verdachten zijn jonger dan 30 jaar.

Van de ruim honderd mensen die sinds 22 juni vanwege overtredingen of misdrijven rond boerenprotesten zijn ingerekend, is een kwart buiten heterdaad aangehouden, vertelt de nationaal commandant. ‘Dat verdachten rondom boerenprotesten niet direct worden aangehouden, wil dus zeker niet zeggen dat zij vrijuit gaan. Gaan mensen over grenzen, dan treden wij op. Ter plaatse of achteraf, via klassiek recherchewerk achterhalen we vaak alsnog wie het zijn.’

Voorkomen

Behalve aanhouden en bekeuren, bestaat politiewerk grotendeels uit het voorkomen van strafbare feiten en gevaarlijke situaties. Politiemensen zijn voortdurend bezig informatie te verzamelen om tijdig in te grijpen. Dit vergt veel politie-inzet, maar de resultaten laten zich lastig in cijfers meten. Vorige week kon bijvoorbeeld in de Eenheid Noord-Nederland tot tweemaal toe een protestactie worden voorkomen. Demonstranten die langzaam wilden rijden over de A7 – eerst bij Zuidbroek en later bij Hoogezand – zijn door agenten aangesproken en tegengehouden, nog voordat zij aan hun actie konden beginnen.

Grondrechten

‘Vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie zijn grondrechten’, benadrukt Woelders. ‘We zullen altijd proberen dat te faciliteren. Problemen proberen we dan ook te voorkomen. Maar gaan actievoerders over de schreef, dan interveniëren wij. Laat dat duidelijk zijn.’

Klik hier voor de meest gestelde vragen over de boerenprotesten.