AMSTERDAM - Ook in het Amsterdamse Bos komt reuzenberenklauw voor. Contact met deze plant kan in combinatie met zonlicht vervelende lichamelijke reacties teweegbrengen.

Belangrijk: vermijd contact

Aanraking met reuzenberenklauw kan bij mensen en ook honden, in combinatie met zonlicht, leiden tot een rode huid en jeuk, gevolgd door zwelling en blaren. Het letsel kan eruitzien als een brandwond. In sommige gevallen is zelfs ziekenhuisopname nodig.

Het effect is niet direct merkbaar, waardoor je de plant in eerste instantie kunt blijven aanraken. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot tijdelijke of zelfs blijvende blindheid leiden.

Het beste is dus elk contact met de plant te vermijden. Als je toch in aanraking komt met het sap, spoel het dan zo snel mogelijk af, vermijd blootstelling aan zonlicht van de besmette huiddelen en raadpleeg een arts.

Amsterdamse Bos

In het Amsterdamse Bos wordt de reuzenberenklauw op drukbezochte plaatsen bestreden door deze voor de bloei af te maaien. Maar waar het kan, laten we de plant staan. De plant vervult namelijk een waardevolle functie in het ecosysteem en is bijvoorbeeld erg aantrekkelijk voor diverse soorten zweefvliegen. Dit zorgt voor een grote biodiversiteit en draagt daarmee bij aan een gezond Bos.

Reuzenberenklauw

De reuzenberenklauw kan wel 5 meter hoog worden en heeft paraplugrote, witte bloemschermen en enorme klauwachtige bladeren. De bladeren zijn behaard en de stengel is roodgevlekt. De plant komt oorspronkelijk uit Azië en is hier inmiddels helemaal ingeburgerd.